Většina dokumentů je k dispozici v tištěné podobě také v infokoutku školy. Požádejte o ně na vrátnici.

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY

FORMULÁŘE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Pro více informací navštivte rubriku Zápis.

Registrační systém bude spuštěn během března. Zákonní zástupci, kteří z vážných důvodů nestihnou registraci, mohou i po tomto termínu podat přihlášku k zápisu s použitím zvláštního formuláře (viz níže Přihláška k zápisu). Také se mohou obrátit na zástupkyni ředitele školy pro oblast 1. stupně Mgr. Ivanu Hejdovou, ivana.hejdova@1zsrako.cz

  • Přihláška k zápisu (doc)
  • Přihláška k zápisu (pdf)
  • Osobní list (doc), Osobní list (pdf) - můžete si jej připravit již k zápisu, ale stačí, když vyplněný formulář přinesete na tradiční květnovou informační schůzku. Kromě toho Vás požádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace.

DODATEČNÝ ODKLAD

  • Žádost o dodatečný odklad (doc), Žádost o dodatečný odklad (pdf) - důležitá informace pro rodiče: dle §37, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek povinné školní docházky na následující školní rok. Z uvedeného vyplývá, že rodiče k dodatečnému odkladu nepotřebují žádná doporučující posouzení. Více informací k odkladu školní docházky najdete v podrubrice zápisu.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pro více informací o školní družině navštivte rubriku Školní družina.

V PŘÍPADĚ PŘESTUPU Z JINÉ ŠKOLY

Zákonný zástupce v případě žádosti o přestup dítěte na naši školu vyplňuje žádost o přestup. Stačí navštívit nás, s vyřízením potřebné dokumentace Vám rádi pomůžeme. (kontakt) Kromě toho Vás požádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

ŠKOLNÍ ŘÁD

OSTATNÍ DOKUMENTY

NAŠE PREVENCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rubriku průběžně doplňujeme o další formuláře a dokumenty. Pokud nějaký postrádáte, dejte nám vědět na reditel@1zsrako.cz.

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

RŮZNÉ

WHISTLEBLOWING - ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ