NAŠE ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Všem našim reprezentantům přejeme hodně úspěchů v soutěžích školního roku 2023/2024.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024
Název soutěže/akce Kategorie Jméno a příjmení žáka Umístění
Olympiáda v matematice (okresní kolo)   Lubomír Tichý V. B 1. místo
Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo) I. kategorie Michaela Štorková VIII. B 2. místo
Dějepisná olympiáda (okresní kolo) I. kategorie Matouš Hossinger IX. A 2. místo
Stolní tenis III. kategorie družstvo chlapců 3. místo
  IV. kategorie družstvo chlapců 3. místo
Vánoční kapr I. kategorie Václav Valdman V. B 3. místo
II. kategorie Jan Beneš VII. A 2. místo
III. kategorie Radek Novotný IX. A 2. místo
Okresní kolo ve florbalu IV. kategorie družstvo chlapců z 8. - 9. tříd 1. místo (postup do krajského kola)
Rakovnický vytrvalec I. kategorie Emma Nováková II. A 2. místo
IV. kategorie Ema Elznicová VII. A 2. místo
V. kategorie Julie Netrhová VIII. B 1. místo
Rakovnický sprint II. kategorie Vítek Pakši IV. B 2. místo
III. kategorie Tereza Sokolová V. B 2. místo
V. kategorie Samuel Semerád IX. A 3. místo
Okresní ekologická soutěž I. kategorie Ludmila Dvořáková, Veronika Jirásková (obě V. B) 3. místo
II. kategorie Karolína Hajná, Tereza Tesařová (obě VII. A) 2. místo