ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Aktualizováno 25. 8. 2021

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 se bude konat v celoměstském termínu ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 14 do 18 hodin a v pátek 8. dubna 2022 od 14 do 17 hodin.

Program Školička pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zahajujeme první listopadovou středu, tedy 3. 11. Garantkami letošního projektu jsou Mgr. Jolana Khunová a Mgr. Zuzana Ledvinová. Více informací najdete v smostatné rubrice Školička. Další termíny Školičky jsou 1. 12., 5. 1., 2. 2., 2. 3.

Zveme na Školičku pro předškoláky a jejich rodiče

Informace pro rodiče, kteří chtějí žádat o odklad začátku povinné školní docházky

K žádosti o odklad je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:

 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pobočka Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz) a

 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 • Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete také v samostatné rubrice.

V případě dotazů týkajících se zápisu můžete kontaktovat koordinátora zápisu Mgr. Ivanu Hejdovou, ivana.hejdova@1zsrako.cz, tel. 313 512 397

Pro koho je letošní zápis určen?

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Dokumenty ke stažení

Odpovědi na některé další časté otázky najdete v samostatném dokumentu (pdf).

Těší nás, že máte zájem o naši školu.

Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Centrem programu, který neustále rozvíjíme, je žák jako jedinečná osobnost. Více naleznete v dalších oddílech našeho webu, doporučujeme rubriku Naše mise.

Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Již řadu let je náš školní vzdělávací program postaven na povinné výuce anglického jazyka od prvního ročníku. Naši žáci se učí anglický jazyk dvě hodiny týdně v prvních dvou letech, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od roku 2014 umožňujeme našim žákům složení jazykové zkoušky z angličtiny a získání diplomu z University of Cambridge. Výuku cizích jazyků vyzdvihla po své poslední návštěvě v roce 2018 také Česká školní inspekce, která ocenila její značnou kvalitu, vyzdvihla pozitivní atmosféru, rozvoj kritického myšlení a pestrou stavbu vyučovacích hodin.

Další zajímavé informace o škole najdete také v rubrikách Naše současnost a Naše historie.

Pro ty, kteří se chtějí nejjednodušším způsobem dozvědět nejdůležitější informace týkající se zápisu, jsme začali ve školním roce 2018/2019 vydávat bulletin s názvem Před zápisem. Distribuci bulletinu do rakovnických mateřských škol plánujeme také pro rok 2022.

Pokud vás zajímá, co by měl budoucí prvňáček zvládat, navštivte samostatnou rubriku.


 

ARCHIV 2021

 

Výsledek zápisu (pdf) - pro školní rok 2021/2022

 1. Rezervujte si od 22. března do 15. dubna 2021 termín zápisu na portálu zapisyonline

 2. Dostavte se do školy ve Vámi vybraném termínu mezi 6. a 16. dubnem 2021 s rodným listem dítěte a občanským průkazem. 

Další možnosti

 1. Pošlete žádost z Vaší osobní datové schránky do datové schránky školy kptib5d. Přiložte prostou kopii rodného listu dítěte (sken).

 2. Pošlete žádost e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditel@1zsrako.cz. Přiložte prostou kopii rodného listu dítěte (sken).

 3. Pošlete žádost poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

 4. Podejte žádost osobně ve škole.

  • Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků (např. e-mailem bez elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

  • Žádost získá zákonný zástupce vyplněním do interaktivního formuláře na zapisyonline, stáhnout si ji může také z našeho webu, stejnou váhu má jakákoliv jiná forma žádosti, pokud splňuje předepsané náležitosti. Žádosti budou k dispozici v papírové podobě také ve vestibulu školy.

Seznam dětí s přidělenými registračními čísly a s výsledkem zápisu zveřejníme na webových stránkách školy a ve vestibulu hlavní budovy školy.