ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se bude konat v čtvrtek 13. dubna 2023 od 14 do 18 hodin a v pátek 14. dubna od 14 do 17 hodin.

Školička pro předškoláky a jejich rodiče začíná první listopadovou středu, tedy 2. 11. 2022. Čas konání 15:30 - 16:30. Další termíny: 7. 12. 2022, 4. 1., 1. 2., 1. 3. 2023.

Garantkami letošní Školičky jsou Mgr. Marika Palivcová a Mgr. Petra Kůsová.

(archiv)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)/Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)
 
 
 • Školička pro děti z budoucích prvních tříd 1. června 2022 od 15:30 v hlavní budově školy
 • Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků 2. června 2022 od 15:30 

Postup rodičů a školy při zápisu

Zápis do prvních tříd proběhl ve dnech 7. a 8. dubna 2022.

 1. Rezervujte si v průběhu března termín zápisu na portálu zapisyonline.cz (registrace bude možná od 14. března). V této souvislosti zdůrazňujeme, že na přijetí dítěte nemá vliv datum registrace ani pořadí při zápisu. Zmíněný postup se týká také rodičů, kteří v loňském roce požádali o odklad školní docházky.
  1. Nemáte přístup na internet? Přesný termín zápisu si můžete dohodnout telefonicky, za tímto účelem volejte na č. 313 512 397. Nebo se zastavte osobně. 
  2. Budete žádat pro své dítě o odklad? Pouze zaškrtnete příslušné políčko týkající se odkladu.
 2. Dostavte se do školy i s dítětem ve vámi vybraném termínu. Přítomnost dítěte není podmínkou, ale velice ji doporučujeme. Jedině tak budeme schopni posoudit školní zralost dítěte, případně dát rodičům užitečná doporučení a rady.
 3. Prosíme rodiče, aby s sebou vzali rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
 4. Kromě dalších informací od nás rodiče dostanou registrační číslo, pod kterým dítě evidujeme. Seznam dětí s přidělenými registračními čísly a výsledkem zápisu zveřejníme v průběhu dubna na webových stránkách školy a ve vestibulu hlavní budovy školy.
 5. Další informace včetně postupu v případě žádosti o odklad školní docházky najdete níže.

Pro koho je letošní zápis určen?
Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.
 
Informace pro rodiče, kteří chtějí žádat o odklad začátku povinné školní docházky
K žádosti o odklad je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pobočka Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz)
 • a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete také v samostatné rubrice.
 • V případě dotazů týkajících se zápisu můžete kontaktovat koordinátorku zápisu Mgr. Ivanu Hejdovou, ivana.hejdova@1zsrako.cz, tel. 313 512 397.
Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 
Plánované akce
 • Školička a rodičovská kavárna 2. 3. 2022 od 15:30 (dětem se budou věnovat paní učitelky, rodičům představíme projekt filmových animací, dozví se informace o zápisu, problematice odkladu školní docházky, počítáme i s dobrou kávou a malým občerstvením). 
 • Den otevřených dveří 18. 3. 2022 od 8 do 12:30 hodin.
 • Pohádková škola 22. 3. 2022 od 13 do 16 hodin pro předškoláky a jejich rodiče v hlavní budově školy.
Program Školička pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme zahájili první listopadovou středu 3. 11. Garantkami letošního projektu jsou Mgr. Jolana Khunová a Mgr. Zuzana Ledvinová. Od listopadu jsme měli mít za sebou další dvě setkání, bohužel tomu tak nebylo. Znovu zasáhl koronavirus a částečně i z preventivních důvodů jsme prosincové, lednové a únorové setkání odvolali. Situace se však zlepšila a znovu se s budoucími prvňáčky a jejich rodiči setkáme první březnovou středu v tradičním čase. Více informací najdete v samostatné rubrice Školička

Zveme na Školičku pro předškoláky a jejich rodiče

Doplňující informace
 • Ve školním roce 2022/2023 můžeme z kapacitních důvodů otevřít maximálně dvě první třídy.
 • Zápis není zkouškou! Během 15 minut, které s dítětem strávíme, sledujeme jeho verbální projev, chování, samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce a další. Dbáme na přátelskou atmosféru. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna a odpočinkové aktivity s vrstevníky pod dohledem pedagoga a žáků školy. Rodičům zodpovíme případné dotazy a samozřejmě jim pomůžeme s potřebnými administrativními úkony. Pokud je to zapotřebí, pak také sdělíme doporučení ohledně péče o dítě směrem ke zdárnému zahájení školní docházky.
O nás
 
Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Centrem programu, který neustále rozvíjíme, je žák jako jedinečná osobnost. Více naleznete v dalších oddílech našeho webu, doporučujeme rubriku Naše mise.
Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Již řadu let je náš školní vzdělávací program postaven na povinné výuce anglického jazyka od prvního ročníku. Naši žáci se učí anglický jazyk dvě hodiny týdně v prvních dvou letech, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od roku 2014 umožňujeme našim žákům složení jazykové zkoušky z angličtiny a získání diplomu z University of Cambridge. Výuku cizích jazyků vyzdvihla po své poslední návštěvě v roce 2018 také Česká školní inspekce, která ocenila její značnou kvalitu, vyzdvihla pozitivní atmosféru, rozvoj kritického myšlení a pestrou stavbu vyučovacích hodin.
Další zajímavé informace o škole najdete také v rubrikách Naše současnost a Naše historie.
Pro ty, kteří se chtějí nejjednodušším způsobem dozvědět nejdůležitější informace týkající se zápisu, jsme začali ve školním roce 2018/2019 vydávat bulletin s názvem Před zápisem. Distribuci bulletinu do rakovnických mateřských škol plánujeme i v roce 2022, prohlédnout si jej můžete také v elektronické podobě (v listovacím režimu).
 
 
Shrnutí a užitečné odkazy