RADA PARLAMENTU

Rada parlamentu je pětičlenný jednací tým složený z volených zástupců školního parlamentu (ŠP), je oprávněná zastupovat ŠP při jednání s vedením školy, tlumočit názory, diskutovat. Jednání Rady parlamentu probíhá na partnerské úrovni, vedení školy se názory členů Rady parlamentu zabývá a podněty řeší.

Myšlenka: Chceme umožnit žákům aktivněji se podílet na řešení některých problémů, vyjadřovat myšlenky otevřeně, konstruktivně v týmu složeném z dospělých i dětí projednávat otázky týkající se provozu školy, chování žáků, volnočasových aktivit a jiných oblastí.

Z jednání Rady parlamentu se pořizuje zápis, ze kterého jsou mimo jiné zřejmá přijatá opatření, témata diskuse apod.

VZKAZ ŘEDITELE ŠKOLY ČLENŮM RP (ale vlastně nejen jim): Kdo nic nedělá, nic nezkazí :)

Rubrika Školní parlament