OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉKO

Aktualizováno v září 2017:

Dle aktuálně platných pravidel jsou dodavatelé (v našem případě společnost
Laktea) povinni dodat do škol v září říjnu pro všechny žáky (1. i 2. stupně) pouze neochucená mléka, a to vždy dva kusy na měsíc a žáka. Mléčné výrobky jsou zcela zdarma.

První dodávka jednoho kusu neochuceného mléka je plánována na týden od 18. do 24. září, další na následující týden.

Třídní učitelé mléko rozdělí, chybějícím žákům jej uschovají na určeném místě (dle informací dodavatele lze neochucené mléko uchovávat v pokojové teplotě).

Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a ovoce_skol.jpgzeleniny.

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají žáci 1. - 5. ročníku zcela zdarma.

Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla, balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů.

Škola má na dodávky ovoce a zeleniny v rámci uvedeného projektu uzavřenou smlouvu se společností Bovys.

Více informací o projektu naleznete na www.ovocedoskol.eu.