KROUŽKY

Centra Volnočasových Aktivit

NEBUĎTE DOMA! TĚŠÍME SE, ŽE BUDETE TRÁVIT VOLNÝ ČAS S NÁMI!

Aktualizováno 13. 3. 2020:

Z důvodu uzavření školy, o kterém rozhodla Bezpečnostní rada státu, byla činnost všech kroužků počínaje 11. 3. 2020 pozastavena.

Aktualizovali jsme přehled kroužků včetně přihlášek a pokynů pro žáky a rodiče. Většina kroužků zahájí svoji činnost na přelomu září a října.

Kroužky 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 opět nabízíme množství volnočasových aktivit, kterými navážeme na loňský úspěšný rok. Během něj jsme otevřeli rekordní počet více než dvou desítek kroužků. Jako první jsme letos zahájili přijímání do společných sportovních kroužků v rámci projektu rakovnických základních škol. 

Na účastníky nových kroužků se těší také Bc. Lenka Perglová, která povede Povídálka, dětskou jógu a deskové hry. Více o školní družině také v samostatné rubrice.

Osvědčila se spolupráce se společností Veselá věda, ze které vzešel badatelský kroužek pro žáky 1. stupně. Přihlášení je možné i letos prostřednictvím internetových stránek www.veselaveda.cz. Badatelský kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 14:00 hodin a od 15:.

Pokračovat budou kurzy animace, které rovněž za podpory zřizovatele pořádáme od roku 2015. Jeden z žákovských filmů můžete zhlédnout na youtube. Hitem posledních dvou let byl kroužek vaření - bude pracovat rovněž letos, rozrůstá se také členská základna kytaristů, kteří nacvičují pod vedením Mgr. Zuzany Ledvinové. V loňském roce jsme nově otevřeli také kroužek konverzace v anglickém jazyce.

PŘIHLÁŠKY NA LETOŠNÍ KROUŽKY JSOU K DISPOZICI TAKÉ NA VRÁTNICI ŠKOLY.

Pod hlavičkou školního projektu CVAk, tedy Centru Volnočasových Aktivit, budeme i ve školním roce 2019/2020 nabízet kroužky sportovní, umělecké a taneční. Většinu aktivit budou organizovat naši učitelé, ovšem žákům můžeme doporučit i další kroužky, které v prostorách školy organizují externí subjekty a s nimiž máme dobré zkušenosti.

Jak bylo řečeno výše, v rámci společného projektu základních škol v Rakovníku se nabídka rozrostla o dalších devět sportovních kroužků. Přihlášení do nich je možné do 20. září, kroužky začínají pracovat na začátku října. V případě volné kapacity budeme do těchto kroužků přijímat i v průběhu roku.

V případě, že se kroužek nenaplní, vyhrazujeme si právo jej neotevřít.

Pokračujeme také v dalším úspěšném kroužku realizovaném za podpory Města Rakovník v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno. Veškeré přihlášky budou k dispozici v infokoutku.

CVAk má za úkol nabízet žákům zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet, nabídnou smysluplné využití volného času jako protiváhu k sedavým, v poslední době stále častějším, činnostem dětí. Nabídku činností se snažíme vždy přizpůsobit poptávce žáků a rodičů. Máte-li námět na vhodný kroužek, neváhejte nás informovat. Stejně tak vítáme všechny dobrovolníky pro pravidelné činnosti našich žáků. Zelenou u nás mají rovněž subjekty realizující se na poli volnočasové péče - ještě máme volnou kapacitu v malé tělocvičně.

Název kroužku Místo konání Termín Vedoucí Přihláška
Florbal dívek 6. - 9. r. 1. ZŠ Rakovník pátek 14:00- 15:00 Petr Kýzl Přihláška (odkaz na samostatný článek, ve kterém najdete i přihlášku)
Atletika pro 1. - 3. ročník 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 14:30 - 15:30 Mgr. Barbora Bayerová
Gymnastika pro 1. - 3. ročník 2. ZŠ Rakovník čtvrtek 15:25 - 16:15 Mgr. Jiří Kotlík
Volejbal 5. - 7. ročníku 2. ZŠ Rakovník pondělí 17:30- 19:00 Zbyněk Stružka
Basketbal 4. - 9. ročníku dívek, chlapci 4. - 6. ročník 2. ZŠ Rakovník úterý 15:30 - 16:30 Mgr. Martina Levová
Volejbal 7. - 9. ročníku 3. ZŠ Rakovník středa 14:15- 15:15 Mgr. Šárka Horníková
Florbal 6. - 9. ročníku 3. ZŠ Rakovník pátek 14:00 - 15:00 Mgr. Petr Zrubec
Gymnastika 1. - 5. ročník 3. ZŠ Rakovník úterý 14:45 - 15:45 Mgr. Tomáš Pavlíček
Badminton 3. ZŠ Rakovník čtvrtek 16:00 - 17:00 Libor Laňka
Řemeslná dílna se zaměřením na práci s keramikou keramická dílna 1. ZŠ pondělí13:30 -   15:00   1x za 14 dní Mgr. Irena Šimková  Mgr. Jolana Khunová Přihláška (doc)Přihláška (pdf)
Ekologická dílna a dřevodílna dřevodílna 1. ZŠ Rakovník středa  Mgr. Martin Donát
Šikovné ruce 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 12:40 - 13:25 Mgr. Alena Rojíková Přihláška (doc)Přihláška (pdf)
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 1. - 5. ročníku 1. ZŠ Rakovník pondělí 13:30 - 15:00 sudé týdny Mgr. Petra Kůsová
Klub konverzace v anglickém jazyce 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 14:30 Mgr. Šárka Divišová
Doučování žáků 3.ročníku ohrožených školním neúspěchem 1. ZŠ Rakovník úterý 12:40 - 13:40 Mgr. Jolana Khunová
Doučování žáků 3. - 5. ročníku ohrožených školním neúspěchem-angličtina 1. ZŠ Rakovník pondělí 13:15 - 14:15 Ing. Bc. Karin Kochánková
Kytara - začátečníci 1. ZŠ Rakovník pondělí 13:15 - 14:00 Mgr. Zuzana Ledvinová 
Kytara II 1. ZŠ Rakovník středa 13:15 - 14:00 Mgr. Zuzana Ledvinová 
Kytara III 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 15:30 - 16:00 Mgr. Zuzana Ledvinová 
Sportovní hry pro 2. ročník 1. ZŠ Rakovník pátek 11:45 - 12:30 Mgr. Barbora Bayerová 
Sportovní kroužek pro 3. - 5. třídu - dívky (taneční) 1. ZŠ Rakovník čtřvrtek 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová 
Sportovní kroužek pro 4. - 5. třídu 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 12:40 - 13:25 Mgr. Ivana Hejdová 
Sportovní kroužek pro 1. ročník 1. ZŠ Rakovník pátek 11:45 - 12:30 Mgr. Marika Palivcová 
Kroužek vaření 1. ZŠ Rakovník středa 13:15 - 16:00 1x za 14 dní Mgr. Jolana Khunová 
Zdravotnický kroužek 1. ZŠ Rakovník pátek 13:00 - 13:45 Mgr. Pavlína Jirkovská 
Kroužek florbalu pro chlapce 6. - 9. ročníku 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 14:00 Mgr. Robert Chytrý 
Brousíme si jazýček I. 1.ZŠ Rakovník pondělí 7:00 - 7:45 Mgr. Pavlína JIrkovská 
Brousíme si jazýček II. 1.ZŠ Rakovník pondělí 13:00 - 13:45 Mgr. Pavlína JIrkovská 
Řemeslná dílna pro 2.stupeň 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 14:301x za 14 dní Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Alice Jendelová 
Taneční kroužek pro 2.stupeň 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 15:30 - 16:30 Mgr. Alice Jendelová 
Jóga pro děti kroužek školní družiny při 1. ZŠ Rakovník středa 15:30 - 16:30 Bc. Lenka Perglová
Povídálek čtvrtek 15:30 - 16:15
Tvořivá dílna pro 1.stupeň 1. ZŠ Rakovník středa 13:30 - 15:00 liché týdny Mgr. Petra Kůsová 
Badatelský kroužek (v rámci spolupráce s Veselou vědou - viz výše)
1. ZŠ Rakovník čtvrtek 14:00 externí vedoucí
Čtenářský klub pro žáky 1.stupně 1. ZŠ Rakovník  čtvrtek 13:00 - 14:30 Mgr. Pavlína Jirkovská V případě těchto kroužků jde o aktivity realizované v rámci projektu Efektivní škola II. Konání bude ještě upřesněno učiteli. Přihláška (doc) Přihláška (pdf) 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 2.stupně 1. ZŠ Rakovník  středa  13:30 - 15:00 Mgr. Jitka Brabcová
Doučování žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem 1. ZŠ Rakovník středa 7:15 - 7:45, čtvrtek 15:30 - 16:00 Mgr. Martina Vorlová

Přihlášky na všechny kroužky budou k dispozici také u pana vrátného.