KROUŽKY

Centra Volnočasových Aktivit
 
Aktualizováno 6. 9. 2023
 
Přehled kroužků pro školní rok 2023/2024 najdete v tabulce níže.
PŘEVÁDĚNÍ NA KROUŽKY, ODVÁDĚNÍ Z KROUŽKŮ
Žáky si na většinu kroužků vyzvedávají jejich vedoucí, pokud není předem dohodnut jiný postup, zpravidla po poslední vyučovací hodině nebo po obědě. Není však v našich silách, abychom po skončení kroužků žáky doprovázeli do oddělení školní družiny, která sídlí na třech různých místech ve městě. Po skončení kroužků tak žáci většinou samostatně odcházejí domů nebo je vyzvedávají jejich rodiče.
 
Není-li uvedeno jinak, začnou kroužky pracovat od října.
 
Docházka do kroužku bude možná pouze na základě řádně vyplněné a rodičem podepsané přihlášky, kterou je třeba odevzdat vedoucímu kroužku.
 
Pro školní rok 2023/2024 počítáme opět s řadou volnočasových aktivit. Chceme navázat na tradici dřívějších let. Věříme, že žáci budou do kroužků docházet s chutí.
 
Pokračovat budou také kurzy animace, které za podpory zřizovatele pořádáme od roku 2015. Jeden z žákovských filmů můžete zhlédnout na youtube. Hitem posledních let byl kroužek vaření, s nímž počítáme i letos. Scházet se bude rovněž naši kytaristé, kteří v miulém roce absolvovali několik vystoupení a zahráli například také při předávání cen Čtyřlístek 2023 v Domě osvěty.
 
PŘIHLÁŠKY NA LETOŠNÍ KROUŽKY JSOU K DISPOZICI TAKÉ NA VRÁTNICI ŠKOLY.
 
Pod hlavičkou školního projektu CVAk, tedy Centru Volnočasových Aktivit, budeme ve školním roce 2023/2024 nabízet kroužky sportovní, umělecké a taneční. Většinu aktivit budou organizovat naši učitelé, ovšem žákům můžeme doporučit i další kroužky, které v prostorách školy organizují externí subjekty a s nimiž máme dobré zkušenosti. Novinkou aktuálního školního školního roku je například street dance, který vede Mgr. Lucie Kounovská nebo knižní klub pod vedením Mgr. Petra Divišovského.
 
V rámci společného projektu základních škol v Rakovníku obsahuje nabídka kroužků také několik zájmových aktivit, které rakovnické školy zajišťují společně pro svoje žáky. Přihlášení do nich je možné do 22. září, kroužky začínají pracovat na přelomu měsíce. V případě volné kapacity budeme do těchto kroužků přijímat i v průběhu roku.
Pokud se kroužek nenaplní, vyhrazujeme si právo jej neotevřít.
 
Pokračujeme také v dalším úspěšném kroužku realizovaném za podpory Města Rakovník v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno. Veškeré přihlášky budou k dispozici na vrátnici.
 
CVAk má za úkol nabízet žákům zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet, nabídnou smysluplné využití volného času jako protiváhu k sedavým, v poslední době stále častějším, činnostem dětí. Nabídku činností se snažíme vždy přizpůsobit poptávce žáků a rodičů. Máte-li námět na vhodný kroužek, neváhejte nás informovat. Stejně tak vítáme všechny dobrovolníky pro pravidelné činnosti našich žáků. Zelenou u nás mají rovněž subjekty realizující se na poli volnočasové péče - ještě máme volnou kapacitu v malé tělocvičně.
 
NENAŠLI JSTE V NABÍDCE DOUČOVÁNÍ? BĚŽÍ DÁL, ALE...
 
Ve školním roce 2022/2023 jsme nabízeli doučování financované z Národního plánu obnovy. Projekt se závěrem prázdnin skončil. Naši učitelé jsou však ochotni nabízet doučování i nadále a na základě dohody a potřeby povedou pravidelné i občasné doučovací kroužky. V případě zájmu se žáci mohou obracet na svoje třídní učitele ve škole nebo jim napsat e-mail. Naši učitelé mají email ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz. 
 
 
Název kroužku Místo konání Termín Vedoucí Přihláška
Kroužky společného projektu rakovnických základních škol
Florbal - dívky 6. - 9. r. 1. ZŠ Rakovník pátek 12:40 - 13:25 Mgr. Petr Divišovský Přihláška (doc), přihláška (pdf), plakát (jpg)
Atletika 1. - 3. r. 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 12:40 - 14:10 - 1 x za 14 dní Bc. Nikola Klauzová
Volejbal - chlapci 8. - 9. r. 2. ZŠ Rakovník pondělí 17:30 - 19:00 Zbyněk Stružka
Basketbal - dívky 4. - 9. r., chlapci 4. - 6. r. 2. ZŠ Rakovník úterý 15:30 - 16:30 Mgr. Martina Levová
Florbal - chlapci 6. - 9. r. 3. ZŠ Rakovník  pátek 14:00 - 15:00 Mgr. Petr Zrubec
Gymnastika 2. - 5. r. 3. ZŠ Rakovník  úterý 13:35 - 14:35 Mgr. Pavel Knapp
Badminton 3. - 9. r. 3. ZŠ Rakovník  čtvrtek 15:30 - 17:00 Libor Laňka
Kroužky projektu "Řemeslo má zlaté dno"
Keramika/dřevodílna pro 2. stupeň keramická dílna 1. ZŠ středa 13:30 - 15:00 Ing. Karin Kochánková, Mgr. Veronika Švarcová Přihláška (doc), Přihláška (pdf)
Vlastní školní kroužky
Sportovní kroužek pro 1. - 3. ročník 1. ZŠ Rakovník pondělí 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová Přihláška (doc), Přihláška (pdf)
Sportovní kroužek pro 3. - 5. r. 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 14:15 - 15:00 Mgr. Ivana Hejdová
Street dance pro 3. - 5. ročník 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 12:40 - 14:10 - 1 x za 14 dní Mgr. Lucie Kounovská
Kroužek vaření 1. ZŠ Rakovník úterý 13:15 - 15:15 - 1 x za 14 dní Mgr. Jolana Khunová
Keramický kroužek pro 1. stupeň keramická dílna 1. ZŠ úterý 13:15 - 15:15 - 1 x za 14 dní Mgr. Jolana Khunová
Knižní klub (zaměřeno na fantasy) 1. ZŠ Rakovník středa 12:40 - 13:25 Mgr. Petr Divišovský
Kytara - začátečníci 1. ZŠ Rakovník středa 13:45 - 14:30 Mgr. Zuzana Ledvinová
Kytara - Jedničky 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 13:45 - 14:30 Mgr. Zuzana Ledvinová
Brousíme si jazýček 1. ZŠ Rakovník středa 7:00 - 7:45 Mgr. Pavlína Jirkovská
Brousíme si jazýček 1. ZŠ Rakovník středa 11:45 - 12:30 Mgr. Pavlína Jirkovská
Nohejbal (chlapci) 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 14:00 Mgr. Robert Chytrý
Historický kroužek 2. stupeň 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 14:00 - 1 x za 14 dní Bc. Eva Janotová
Přírodovědný kroužek 2. stupeň 1. ZŠ Rakovník pátek 12:45 - 13:30 - 1 x za 14 dní Mgr. Dana Rabová

Přihlášky na všechny kroužky budou k dispozici také u pana vrátného.