KROUŽKY

Centra Volnočasových Aktivit
 
Aktualizováno 9. 9. 2022
 
Přehled kroužků pro školní rok 2022/2023 najdete v tabulce níže.
PŘEVÁDĚNÍ NA KROUŽKY, ODVÁDĚNÍ Z KROUŽKŮ
Žáky si na většinu kroužků vyzvedávají jejich vedoucí, pokud není předem dohodnut jiný postup. Není však v našich silách, abychom po skončení kroužků žáky doprovázeli do oddělení školní družiny, která sídlí na třech různých místech ve městě. Po skončení kroužků tak žáci většinou samostatně odcházejí domů nebo je vyzvedávají jejich rodiče.
 
Pro školní rok 2022/2023 počítáme opět s řadou volnočasových aktivit. Chceme navázat na tradici dřívějších, koronavirem neovlivněných, let. Věříme, že žáci budou do kroužků docházet s chutí.
 
Pokračovat budou také kurzy animace, které za podpory zřizovatele pořádáme od roku 2015. Jeden z žákovských filmů můžete zhlédnout na youtube. Hitem posledních let byl kroužek vaření, s nímž počítáme i letos. Pokračují kytary. Mladí hudebníci pod vedením Zuzany Ledvinové i v loňském roce stihli nacvičit několik písniček, nahráli nové klipy, několikrát vystoupili na veřejnosti. Naposledy například na konci června při vyhlašování cen Čtyřlístek v Domě osvěty (fotografie z akce). 
 
PŘIHLÁŠKY NA LETOŠNÍ KROUŽKY JSOU K DISPOZICI TAKÉ NA VRÁTNICI ŠKOLY.
 
Pod hlavičkou školního projektu CVAk, tedy Centru Volnočasových Aktivit, budeme ve školním roce 2022/2023 nabízet kroužky sportovní, umělecké a taneční. Většinu aktivit budou organizovat naši učitelé, ovšem žákům můžeme doporučit i další kroužky, které v prostorách školy organizují externí subjekty a s nimiž máme dobré zkušenosti. Novinkou předchozího školního roku bylo doučování financované z Národního plánu obnovy, které poběží i letos.
 
V rámci společného projektu základních škol v Rakovníku se nabídka rozrostla o dalších osm sportovních kroužků. Přihlášení do nich je možné do 23. září, kroužky začínají pracovat na přelomu měsíce. V případě volné kapacity budeme do těchto kroužků přijímat i v průběhu roku.
V případě, že se kroužek nenaplní, vyhrazujeme si právo jej neotevřít.
 
Pokračujeme také v dalším úspěšném kroužku realizovaném za podpory Města Rakovník v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno. Veškeré přihlášky budou k dispozici v infokoutku.
 
CVAk má za úkol nabízet žákům zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet, nabídnou smysluplné využití volného času jako protiváhu k sedavým, v poslední době stále častějším, činnostem dětí. Nabídku činností se snažíme vždy přizpůsobit poptávce žáků a rodičů. Máte-li námět na vhodný kroužek, neváhejte nás informovat. Stejně tak vítáme všechny dobrovolníky pro pravidelné činnosti našich žáků. Zelenou u nás mají rovněž subjekty realizující se na poli volnočasové péče - ještě máme volnou kapacitu v malé tělocvičně.
 
 
Název kroužku Místo konání Termín Vedoucí Přihláška
Kroužky společného projektu rakovnických základních škol
Florbal - dívky 6. - 9. r. 1. ZŠ Rakovník pátek 14:00 - 15:00 Bc. Ondřej Matyska Přihláška (doc), přihláška (pdf), plakát (pdf)
Atletika 1. - 3. r. 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 12:40 - 13:25 Martina Řeháková
Gymnastika 1. - 3. r. 2. ZŠ Rakovník  čtvrtek 15:25 - 16:15 Mgr. Jiří Kotlík  
Volejbal - chlapci 8. - 9. r. 2. ZŠ Rakovník pondělí 17:30 - 19:00 Zbyněk Stružka 
Basketbal - dívky 4. - 9. r., chlapci 4. - 6. r. 2. ZŠ Rakovník úterý 15:30 - 16:30 Mgr. Martina Levová 
Florbal - chlapci 6. - 9. r. 3. ZŠ Rakovník  pátek 14:00 - 15:00 Mgr. Petr Zrubec 
Gymnastika 2. - 5. r. 3. ZŠ Rakovník  úterý 13:35 - 14:35 Mgr. Pavel Knapp  
Badminton 3. - 9. r. 3. ZŠ Rakovník  čtvrtek 15:30 - 17:00  Libor Laňka
Kroužky projektu "Řemeslo má zlaté dno"
Keramika/dřevodílna pro 2. stupeň keramická dílna 1. ZŠ středa 13:30 - 15:00 Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Veronika Švarcová Přihláška (doc), Přihláška (pdf)
Keramika pro 1. stupeň keramická dílna 1. ZŠ úterý 13:00 - 15:00 Mgr. Jolana Khunová
Vlastní školní kroužky
Sportovní kroužek pro 2. - 3. ročník 1. ZŠ Rakovník pondělí 12:40 - 13:25 Mgr. Marika Palivcová Přihláška (doc), Přihláška (pdf)
Sportovní kroužek pro 4. - 5. r. 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 14:00 - 14:45 Mgr. Ivana Hejdová
Kroužek vaření 1. ZŠ Rakovník úterý 13:00 - 15:00 (1 x za 14 dní) Mgr. Jolana Khunová
Kytara - začátečníci 1. ZŠ Rakovník čtvrtek 13:45 - 14:30 Mgr. Zuzana Ledvinová
Kytara - Jedničky 1. ZŠ Rakovník středa 13:45 - 14:30 Mgr. Zuzana Ledvinová
Brousíme si jazýček 1. ZŠ Rakovník středa 7:00 - 7:45 Mgr. Pavlína Jirkovská
Brousíme si jazýček 1. ZŠ Rakovník středa 13:00 - 13:45 Mgr. Pavlína Jirkovská
Doučování AJ 6. - 9. ročník 1. ZŠ Rakovník pátek 7:00 - 7:45 Ing. Bc. Karin Kochánková
Sportovní kroužek 2. stupeň (chlapci) 1. ZŠ Rakovník středa 13:25 - 14:20 Mgr. Robert Chytrý
Historický kroužek 2. stupeň 1. ZŠ Rakovník pátek 12:40 - 13:25 (1 x za 14 dní) Bc. Eva Janotová
Přírodovědný kroužek 2. stupeň 1. ZŠ Rakovník pátek 13:00 - 13:45 (1 x za 14 dní) Mgr. Dana Rabová

Přihlášky na všechny kroužky budou k dispozici také u pana vrátného.