EU PENÍZE ŠKOLÁM

Jsme zapojeni do výzvy EU peníze školám.penizeskolam.jpg

22. 2. 2013 jsme zahájili druhé výběrové řízení na dodávku vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU – peníze školám OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 8. 3 2013 bylo výběrové řízení ukončeno.

  • 8. 3. 2013 bylo výběrové řízení ukončeno
  • 11. 3. 2013 zasedala hodnotící komise
  • 12. 3. 2013 byly vyhlášeny výsledky a oslovili jsme vítěznou firmu
  • připravujeme realizaci aktivit blíže specifikovaných v zakázce
  • dodávka a montáž vybavení proběhne v týdnu od 22. dubna 2013, bude třeba trpělivosti, neboť dojde k částečnému omezení fungování některých učeben
  • poslední dubnový den jsme převzali do užívání veškeré dodané vybavení
  • programy na prevenci rizikového chování proběhly ve dnech 20. - 23. 5. 2013
  • poslední část programů prevence rizikového chování proběhla v lednu 2014
  • dokončili jsme poslední sady DUMů a blížíme se ke konci projektu
  • REALIZACE PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM BYLA 28. 2. 2014 UKONČENA

Od roku 2011 jsme čerpali finanční prostředky na základě schváleného projektu Inovace, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2916. V rámci projektu jsme vytvořili ucelené sady vzdělávacích materiálů blíže specifikované v tabulce. 

Autor/autoři sady Sada vytvořena pro vzdělávací obor Poznámka
PaedDr. Květa Emingerová Anglický jazyk pro 6. - 9. ročník  
Mgr. Šárka Divišová Anglický jazyk pro 3. - 9. ročník  
Mgr. Martina Vorlová Český jazyk pro 6. - 9. ročník  
Mgr. Milena Mouchová Chemie pro 9. ročník  
Mgr. Marcela Skučková Fyzika pro 6. a 8. ročník  
Bc. Robert Chytrý Občanská a rodinná výchova pro 6. a 8. ročník  
Mgr. Milena Fridrichová Dějepis pro 6. a 9. ročník  
Mgr. Eliška Dyršmídová Český jazyk pro 2. ročník  
Mgr. Marcela Marvanová Matematika pro 7. - 9. ročník  
Mgr. Milena Mouchová Matematika pro 7. ročník  
Mgr. Danuše Šťáhlavská Zeměpis pro 7. a 9. ročník  
Mgr. Libuše Dušková Přírodopis pro 6. - 9. ročník  
Mgr. Karel Folber Německý jazyk pro 7. - 8. ročník  
Mgr. Věroslava Borská Hudební výchova pro 6. - 9. ročník  
Martin Borský Informatika pro 5. - 9. ročník  
Mgr. Ivana Hejdová Vlastivěda pro 5. ročník  
Mgr. Zuzana Ledvinová Přírodověda pro 5. ročník  
Mgr. Marika Palivcová Přírodověda pro 4. ročník  
Mgr. Alena Rojíková Český jazyk pro 1. ročník  
Mgr. Danuše Šťáhlavská Zeměpis pro 7. a 9. ročník  
Mgr. Věroslava Borská Hudební výchova pro 9. ročník  
Martin Borský Informatika pro 6. - 7. ročník  
Mgr. Eliška Dyršmídová Anglický jazyk pro 3. - 5. ročník  
Mgr. Martina Vorlová Český jazyk pro 6. - 8. ročník  
Mgr. Eliška Dyršmídová Český jazyk pro 1. ročník  
Mgr. Danuše Šťáhlavská Zeměpis pro 6. - 8. ročník  
Bc. Robert Chytrý Český jazyk pro 6. - 9. ročník  
Mgr. Milena Mouchová Chemie pro 8. a 9. ročník  
Mgr. Ivana Hejdová Matematika pro 1. ročník  
Martin Borský Tělesná výchova pro 6. - 9. ročník  
Mgr. Jana Erlebachová Matematika pro 4. a 5. ročník (+ dva materiály pro 8. a 9. ročník)  
Mgr. Marcela Skučková Matematika pro 6. - 9. ročník (geometrie)