POUŽÍVAJÍ VAŠE DĚTI INTERNET BEZPEČNĚ?

Asi není třeba připomínat, že mezi nejčastější uživatele internetu patří děti a mládež. Bohužel právě děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s internetem. Z dostupných výzkumů vyplývá, že děti zcela běžně na internetu komunikují s cizími lidmi, sdělují svoje osobní údaje, posílají fotografie a jiné soubory.
Zodpovědné chování na internetu a jeho bezpečné užívání, pozitivní využívání sociálních sítí nebo zodpovědné využívání online technologií a mobilních telefonů by mělo být v zájmu všech rodičů. Mnohdy je obtížné najít rozumnou hranici mezi nevhodným pronásledováním vlastních dětí hraničícím s omezováním a nenuceným monitoringem a usměrňováním mladých uživatelů.

Rodiče, víte, kam Vaše děti chodí na internetu?
Posílají fotografie a videa?
Kolik času tráví na sociálních sítích?
Volají si s cizími lidmi nebo si s nimi dávají schůzky?
Sdělují svoje osobní údaje nebo údaje o vlastní rodině?
Víte jistě, že děti nenavštěvují nevhodné stránky?

Rady
Naučte se sami lépe rozumět informačním technologiím a používat počítač.
Projevujte zájem o to, co Vaše děti na internetu dělají.
Používejte internet společně.
Povídejte si s dětmi především o zajímavých a bezpečných věcech, které internet nabízí.
Nabízejte dětem stránky, které jsou pro ně vhodné (ukládejte mladším dětem vybrané weby do oblíbených položek).
Uzavřete s dětmi dohodu o tom, které stránky a v kterou dobu budou navštěvovat.
Učte děti používat internet pro praktické účely (hledání dovolené, ubytování, otevírací doby, program kina apod.).
V případě, že dítě přeci jen narazí při procházení internetu na nebezpečný nebo nevhodný obsah, reagujte přiměřeně a trpělivě vysvětlujte. Uvědomte si, že
V případě, že sami narazíte na nevhodné stránky, důsledně je odstraňujte z historie.
Snažte se ze zdravotních důvodů dobu strávenou na internetu dětem omezovat.
Především menší děti nenechávejte u počítače samotné, umístěte PC do nejobývanější místnosti.

Pomoci Vám mohou také
www.saferinternet.cz
www.linkabezpeci.cz
www.bezpecnyinternet.cz

Nevhodný obsah na internetu můžete nahlásit zde.

Otestujte své znalosti týkající se internetu.