NAŠE MISE

Abyste nám mohli věřit, musíte o nás více vědět.

  • Základními hodnotami, které vyznáváme, jsou profesionalita, otevřenost a vstřícnost. Chceme, aby v naší škole bylo dobře všem: žákům, zaměstnancům, rodičům i dalším partnerům
  • Cílů dosahujeme cestou vzájemné spolupráce, která je naším krédem.
  • Školní vzdělávací program klade důraz na poskytování aktivních dovedností žáků, formování komunikativních kompetencí a mravní rozvoj.
  • Podporujeme sport pro všechny a zdravý životní styl. Vybavujeme žáky kompetencemi pro další studium a úspěšný život v moderním světě

DEJTE DĚTI NA ŠKOLU, KTERÁ JE BUDE ZNÁT

Rubrika Naše vize

Zajímá Vás naše strategie rozvoje na období 2016 - 2026? Stáhněte si příslušný dokument. (pdf)