ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V případě, že chcete pro své dítě odklad začátku povinné školní docházky, jsme připraveni Vám pomoci. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  1. Žádost o odklad začátku povinné školní docházky je třeba podat v době zápisu.
  2. Doporučující posouzení (viz výše) je třeba doložit současně s žádostí o odklad, tedy v době zápisu, nejpozději do 30. dubna.

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje, pobočku Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz).

Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky vydává ředitel školy do 30 dnů od obdržení žádosti doložené výše uvedenými posudky. 

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Postup rodičů v případě žádosti o odklad

  1. Rezervujte si v průběhu března termín na portálu zapisyonline.cz (odkaz bude aktivní od března). Elektronický systém, který je velice intuitivní, vám umožní zvolit, že chcete pro svoje dítě odklad. 
    1. Nemáte přístup na internet? Přesný termín si můžete dohodnout telefonicky, za tímto účelem volejte na č. 313 512 397. Nebo se zastavte osobně. 
  2. Dostavte se do školy i s dítětem ve vámi vybraném termínu. Přítomnost dítěte není samozřejmě podmínkou, ale na základě letitých zkušenosti ji můžeme doporučit. Jedině tak budeme schopni dát užitečná doporučení a rady.
  3. Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
  4. V případě řádně podané žádosti doložené potřebnými doporučeními rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky. O této skutečnosti informujeme rodiče telefonicky a dohodneme s nimi termín vyzvednutí rozhodnutí o povolení odkladu, případně jiný způsob předání.
  5. Žádost o odklad je možné podat také prostým vyplněním žádosti (viz níže) a jejím doručením na naši adresu, a to včetně potřebných doporučení.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.