KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

 

Adresa školy 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153, 269 01 Rakovník
Poloha školy mapy.cz
Telefon +420 313 512 397, +420 601 333 695
E-mail 1zsrako@1zsrako.cz
Datová schránka kptib5d
Ředitel školy Mgr. Karel Folber, jmenovaný ke dni 1. 7. 2011
E-mail reditel@1zsrako.cz
Telefon +420 313 512 397, +420 725 399 299
Zástupkyně ředitele školy pro oblast 2. stupně, výchovný poradce Mgr. Milena Mouchová
E-mail milena.mouchova@1zsrako.cz
Telefon +420 601 333 695
Zástupkyně ředitele školy pro oblast 1. stupně Mgr. Ivana Hejdová
E-mail ivana.hejdova@1zsrako.cz 
Telefon +420 601 333 695
Vedoucí vychovatelka školní družiny Romana Srbecká
E-mail romana.srbecka@1zsrako.cz
Telefon +420 724 257 725
Školní metodik prevence Mgr. Robert Chytrý
E-mail robert.chytry@1zsrako.cz
Telefon +420 725 491 069
ICT koordinátor Bc. Ondřej Matyska
E-mail ondrej.matyska@1zsrako.cz 
Telefon +420 733 792 190
Ekonomka školy Radka Severinová
E-mail 1zsrako@1zsrako.cz
Telefon +420 313 512 397, +420 601 333 695
Školnice Danuta Šímová
Telefon +420 739 492 602
Sborovna 2. stupně +420 725 491 069
Sborovna 1. stupně +420 724 257 727
Sborovna Omáčkovna +420 722 500 986
Kabinet (PaedDr. Emingerová, Mgr. Skučková, Mgr. Vorlová, Mgr. Pešková) +420 601 336 194
Školní družina (oddělení v parku) +420 724 257 725
Školní družina (oddělení v hlavní budově) +420 601 333 738
Školní družina (oddělení ve sportovní hale) +420 601 336 184, +420 720 071 069
Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Rakovník

Telefon: 313 518 271; mobil: 739 057 238; e-mail: ppprakovnik@ppprakovnik.cz 

Speciálně pedagogické centrum Rakovník

Telefon: 313 112 517, 313 112 518; e-mail: renata.jedlickova@zsrako.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Radek Folda, Nábřeží T. G. Masaryka 2486, 269 01 Rakovník; mobil: 603 428 497; e-mail: dpo@rafopc.cz