PODPOŘILI NÁS

ROK 2023

 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 2.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • HACOM Rakovník částkou 4.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Město Rakovník nás v roce 2023 podpořilo již poněkolikáté tím, že finančně přispělo na realizaci celé řady volnočasových aktivit. Jde zejména o příspěvek na realizaci cyklistického kurzu, animačních dílen, řemeslných dílen, rozšíření volnočasových aktivit o sportovní kroužky a adaptačního pobytu žáků 6. ročníku. S přispěním města jsme organizovali také vědomostně dovednostní soutěž, která je určená pro žáky 8. tříd rakovnických základních škol.

ROK 2022

 • paní Petra Müllerová částkou 10.000,- Kč na podporu školních aktivit
 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 1.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • CB Computers, v. o. s. částkou 5.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • HACOM Rakovník částkou 4.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Město Rakovník nás také v roce 2022 podpořilo tím, že finančně přispělo na realizaci cyklistického kurzu, animačních dílen, řemeslných dílen, rozšíření volnočasových aktivit o sportovní kroužky a v neposlední řadě přispělo na adaptační pobyt žáků 6. ročníku. POMOCI SI VÁŽÍME O TO VÍC, ŽE JSME SI VĚDOMI NELEHKÉ SITUACE, DO KTERÉ SE ZŘIZOVATELÉ V POSLEDNÍCH LETECH DOSTÁVAJÍ.

ROK 2020

 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 2.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • AgroZZN, a.s. částkou 70.000,- Kč na nákup interaktivní tabule pro výuku žáků. SRDEČNĚ DĚKUJEME!
 • Město Rakovník nás také v roce 2020 podpořilo tím, že finančně přispělo na realizaci animačních dílen, řemeslných dílen, rozšíření volnočasových aktivit o sportovní kroužky a v neposlední řadě přispělo na adaptační pobyt žáků 6. ročníku. POMOCI SI VÁŽÍME O TO VÍC, ŽE JSME SI VĚDOMI NELEHKÉ SITUACE, DO KTERÉ SE ZŘIZOVATELÉ VINOU KORONAVIRU DOSTÁVAJÍ.

ROK 2019

 • Procter & Gamble - Rakona, s. r. o. částkou 20.000,- Kč na podporu činnosti Klubu deskových her a zábavné logiky ve školní družině. 
 • Srdečně děkujeme našemu zřizovateli - po několikaletém úsilí bylo přistoupeno k první fázi opravy školního dvora.
 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 2.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • CB Computers, v. o. s. částkou 5.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Město Rakovník nás také v roce 2019 podpořilo tím, že finančně přispělo na realizaci animačních dílen, řemeslných dílen, rozšíření volnočasových aktivit o sportovní kroužky a v neposlední řadě přispělo na adaptační pobyt žáků 6. ročníku. Díky finančnímu příspěvku budeme moci nabídnout cykloturistický pobyt širšímu okruhu zájemců.

ROK 2018

 • Srdečně děkujeme našemu zřizovateli - po loňské výměně oken jsme se dočkali dalšího zlepšení našeho zázemí. Byla opravena fasáda a položena nová střecha, došlo také na renovaci vstupních dveří.
 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 2.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Město Rakovník nás také v roce 2018 podpořilo tím, že finančně přispělo na realizaci animačních dílen, řemeslných dílen, rozšíření volnočasových aktivit o sportovní kroužky a v neposlední řadě přispělo na adaptační pobyt žáků 6. ročníku. Díky finančnímu příspěvku jsme mohli rozjet také nový projekt věnovaný stému výročí založení republiky.

ROK 2017

 • Srdečně děkujeme našemu zřizovateli - několik generací pedagogů a žáků toužilo po nových oknech a dočkali jsme se v roce 2017.
 • Děkujeme manželům Semerádovým za materiální podporu činnosti školní družiny
 • CB Computers, v. o. s. částkou 5.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 2.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Město Rakovník nás také v roce 2017 podpořilo tím, že finančně přispělo na realizaci animačních dílen, řemeslných dílen, rozšíření volnočasových aktivit o sportovní kroužky a v neposlední řadě přispělo na adaptační pobyt žáků 6. ročníku.

ROK 2016

 • Středočeský kraj dárkovými kufříky pro prvňáčky Bezpečně do školy i do přírody
 • Tepelné hospodářství Rakovník dárky pro prvňáčky
 • CB Computers, v. o. s. částkou 5.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 1.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Pan Jindřich Knop, finančním darem, který jsme použili na pořízení cen pro školní program Čtyřlístek.
 • Město Rakovník nás dlouhodobě podporuje v realizaci volnočasových aktivit a adaptačních pobytů, které uskutečňujeme také díky grantům našeho zřizovatele. Děkujeme.

ROK 2015

 • Pan Ján Tóth, který daroval školní družině stolní hry.
 • Kapela Prošlá lhůta, která věnovala škole výtěžek z benefičního koncertu ve výši 17 648 korun.
 • Pan Mgr. Karel Císař finančním darem, který jsme použili pro zajištění oslav výročí školy.
 • Knihkupectví M & K finančním darem, který jsme použili pro zajištění oslav výročí školy.
 • CB Computers, v. o. s. částkou 13.000,- Kč, která bude využita na podporu školní knihovny
 • Pan Aleš Hrnčál, nové pískoviště pro školní družinu. Vytvoření návrhu, obstarání materiálu, samotná řemeslná výroba a následná montáž jistě zabraly mnoho času. V dnešní době, kdy stále více mají navrch shon a pracovní starosti, je o to víc obdivuhodné, že se najdou lidé ochotní k podobným záslužným činům. Velice si této pomoci vážíme a upřímně děkujeme.
 • CB Computers, v. o. s. částkou 5.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek.
 • Děkujeme paní Vorlové a paní Šnídlové za materiální pomoc školní družině. Velice si toho vážíme.
 • Město Rakovník nás dlouhodobě podporuje v realizaci volnočasových aktivit a adaptačních pobytů, které uskutečňujeme také díky grantům našeho zřizovatele. Děkujeme.

ROK 2014

 • MŠMT částkou 100.000,- Kč na realizaci projektuCizinci. Klapka. Jedem.
 • CB Computers, v. o. s. částkou 13.000,- Kč, která bude využita na podporu školní knihovny
 • Středočeský kraj, Fond životního prostředí a zemědělství částkou 48.600,- Kč na projekt Školní arboretum
 • CB Computers, v. o. s. částkou 5.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 1.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • Město Rakovník částkou 12.000,- Kč na společný projekt rakovnických základních škol zaměřený na rozvoj spolupráce těchto subjektů a rozšíření nabídky volnočasových aktivit; částkou 15.000,- Kč na projekt Řemeslo má zlaté dno, který se zaměřuje na rozvoj praktických dovedností žáků školy s důrazem na řemeslné dovednosti; částkou 10.000,- Kč na realizaci adaptačního zážitkového kurzu; částkou 10.000,- Kč na realizaci projektu "Meziškolní vědomostně-dovednostní soutěž žákovských týmů"
 •  

ROK 2013

 • CB Computers, v. o. s. částkou 5.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • paní Blanka Škvárová částkou 1.500,- na podporu činnosti školy
 • Úspěšný web, s. r. o. částkou 2.000,- Kč na podporu školního programu Čtyřlístek
 • MŠMT částkou 145.000,- Kč na realizaci projektu Společný svět
 • Procter & Gamble - Rakona, s. r. o. částkou 30.000,- na realizaci projektu Školní knihovna 2013
 • Město Rakovník částkou 16.000,- Kč na společný projekt rakovnických základních škol zaměřený na rozvoj spolupráce těchto subjektů a rozšíření nabídky volnočasových aktivit; částkou 20.000,- Kč na projekt Řemeslo má zlaté dno, který se zaměřuje na rozvoj praktických dovedností žáků školy s důrazem na řemeslné dovednosti; částkou 10.000,- Kč na zážitkový cyklistický kurz
 • Dále děkujeme paní Vokurkové, paní Němcové a paní Záveské za podporu projektu Školní knihovna 2013