PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 • Ředitel školy: Mgr. Bc. Karel Folber
 • Zástupkyně ředitele školy pro oblast 2. stupně, výchovná poradkyně: Mgr. Milena Mouchová
 • Zástupkyně ředitele školy pro oblast 1. stupně: Mgr. Ivana Hejdová
 • Netřídní učitelé: Mgr. Martin Donát, Mgr. Eliška Dyršmídová, Ing. Bc. Karin Kochánková, Petr Kýzl, Mgr. Tereza Malá, Mgr. Michala Poulová, Mgr. Dana Rabová
 • Vychovatelky školní družiny: Romana Srbecká (vedoucí vychovatelka), Petra Ferštlová, Irena Hlavsová, Eva Janotová, Blanka Mudrová DiS., Bc. Lenka Perglová, Klára Konopásková
 • Školní speciální pedagog: Mgr. Michala Poulová
 • Školní metodik prevence: Mgr. Robert Chytrý
 • Asistenti pedagoga: Petra Ferštlová, Zdeňka Gregorová, Blanka Mudrová, DiS., Radka Starová
 • Školnice: Danuta Šímová
 • Ekonomka školy: Radka Severinová
 • Uklízečky: Martina Benešová, Pavlína Jakubův, Jana Vostrá, Věra Žáčková
 • Vrátný: Miroslav Severin

Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Marika Palivcová 5 V. B Mgr. Irena Šimková 9
I. B Mgr. Alena Rojíková 7 VI. A Mgr. Alice Jendelová 21
II. A Mgr. Zuzana Ledvinová * Om1 VI. B Mgr. Pavla Pešková 25
II. B Mgr. Barbora Bayerová * Om VII. A Mgr. Šárka Divišová 29
III. A Mgr. Jolana Khunová 6
 
VII. B Mgr. Jitka Brabcová 27
III. B Mgr. Ivona Folkmanová 19 VIII. A PaedDr. Květa Emingerová 23
IV. A Mgr. Markéta Marková 24 VIII. B Mgr. Robert Chytrý 16
IV. B Mgr. Petra Kůsová 3 IX. A Mgr. Martina Vorlová 12
IV. C Mgr. Pavlína Jirkovská 22 IX. B Mgr. Marcela Skučková 26
V. A Mgr. Jana Erlebachová 13      

* Om - Omáčkovna přízemí, * Om1 – 1. patro Omáčkovny

Učebny č. 1 - 10 přízemí, č. 11 - 19 1. patro, č. 21 - 29 2. patro

V případě, že byste danou učebnu hledali, neváhejte se obrátit ve vrátnici školy na pana Miroslava Severina.