PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 • Ředitel školy: Mgr. Bc. Karel Folber
 • Zástupkyně ředitele školy pro oblast 2. stupně, výchovná poradkyně: Mgr. Milena Mouchová
 • Zástupkyně ředitele školy pro oblast 1. stupně: Mgr. Ivana Hejdová
 • Netřídní učitelé: Mgr. Petr Divišovský, Bc. Nikola Klauzová, Ing. Bc. Karin Kochánková, Bc. Ondřej Matyska, Ing. Radek Němec, Ing. Jan Šefl, Mgr. Veronika Švarcová
 • Vychovatelky školní družiny: Romana Srbecká (vedoucí vychovatelka), Irena Hlavsová, Blanka Mudrová DiS., Bc. Lenka Perglová, Radka Starová, Lucie Šmídová, DiS.
 • Školní metodik prevence: Mgr. Robert Chytrý
 • Asistenti pedagoga: Bc. Alena Fuksíková, DiS., Zdeňka Gregorová, Miroslava Hoblíková, Jana Kondelíková, Blanka Mudrová, DiS., Hana Štěpková, Lucie Šmídová, DiS., Markéta Vecková
 • Školnice: Danuta Šímová
 • Ekonomka školy: Radka Severinová
 • Úklid: Ivana Hilbertová, Pavlína Jakubův, Marcela Mašková, František Veselý, Věra Žáčková
 • Vrátný: Miroslav Severin

 

Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Zuzana Ledvinová Om 2  VI. A PaedDr. Květa Emingerová  23 
I. B Mgr. Jolana Khunová Om 1 VI. B Mgr. Dana Rabová 17
II. A Mgr. Marika Palivcová 5 VI. C Mgr. Jitka Brabcová 27
II. B Mgr. Petra Kůsová 3 VII. A Mgr. Markéta Marková 29
III. A Mgr. Irena Šimková 9 VII. B Mgr. Tereza Malá 16
III. B Mgr. Barbora Bayerová 6 VII. C Mgr. Robert Chytrý 24
IV. A Mgr. Pavlína Jirkovská 22 VIII. A Mgr. Martina Vorlová 12
IV. B Martina Řeháková 7 VIII. B Mgr. Marcela Skučková 26
V. A Mgr. Jana Erlebachová 13 IX. A Bc. Eva Janotová 21
V. B Mgr. Martina Pidrmanová 19 IX. B Mgr. Pavla Pešková 25

* Om p - Omáčkovna přízemí, Om1 – 1. patro Omáčkovny

Učebny č. 1 - 10 přízemí, č. 11 - 19 1. patro, č. 21 - 29 2. patro

V případě, že byste danou učebnu hledali, neváhejte se obrátit ve vrátnici školy na pana Miroslava Severina.