OSTATNÍ PROJEKTY

Efektivní škola III

Bližší informace k projektu Efektivní škola III, který realizujeme od 1. 9. 2020, připravujeme.

Efektivní škola II

Od 1. září 2018 do 31. srpna 2020 jsme realizovali projekt Efektivní škola II, který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Skladbou jednotlivých aktivit projekt významně navázal na předchozí projekt realizovaný v letech 2016 - 2018 (viz níže). 

Zásadní změnou v koncepci našeho projektu byla oproti "jedničkové" Efektivní škole podpora činnosti školní družiny. Z celkové dotace 1 698 395 ,- Kč jsme podpořili:

  • činnost školního speciálního pedagoga,
  • rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání,
  • a využívání moderních technologií ve vzdělávání.
  • Velice významnou součástí našeho projektu, která se v praxi dobře osvědčila, byly šablony zaměřené na prevenci školního neúspěchu a rozvoj čtenářství, logického myšlení a cizojazyčných dovedností. Zejména doučovací kluby se těšily velkému zájmu žáků a rodičů.

Ve školní družině jsme zavedli pozici školního asistenta, další prostředky tu plynuly do pořádání zájmového klubu a rozvoje pedagogů. Vzhledem ke způsobu organizace školní družiny (časté přesuny, více míst, kde služby poskytujeme, nemocnost a další faktory) se rozšíření kolektivu vychovatelek o další pracovnici ukázalo jako šťastný krok.

Efektivní škola

Od 1. září 2016 jsme realizovali projekt Efektivní škola, který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Díky projektu jsme podpořili činnost školního speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, mohli jsme navázat na naše kroky, které jsme učinili v zájmu rozvoje čtenářské gramotnosti organizováním čtenářských klubů. Věnovali jsme se rovněž prevenci školního neúspěchu cestou doučování a přípravě žáků na vyučování, stejně jako rozvoji klíčových kompetencí v klubu zábavné logiky a deskových her. Celková dotace na projekt, kterou jsme vyčerpali beze zbytku, činila 972 956,- Kč.

Cesta ke kvalitě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo podporu našeho projektu Cesta ke kvalitě, kterým jsme se přihlásili do Výzvy č. 56 zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání včetně matematiky.

Více v samostatném článku

Řemeslo má zlaté dno

Na konci prázdnin v roce 2015 jsme podali žádost o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve Výzvě 57 jsme uspěli s projektem Řemeslo má zlaté dno.

Výzva 57 byla vyhlášena v prázdninovém období. Projekt jsme proto také s ohledem na předpokládanou náročnost předchozího projektu koncipovali střídměji, převážná část z celkové dotace ve výši 212 481,- Kč bude směřovat na rozvoj technických dovedností žáků druhého stupně.

Školní arboretum

Jsme autoři projektu s názvem Školní arboretum, který byl realizován s přispěním Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se stala v projektu s názvem „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“ jednou z partnerských škol Střední průmyslové školy, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II.

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech.

Více informací o projektu najdete v přiloženém souboru. (doc, 3 MB)