ČTENÍ NÁS BAVÍ

Přečtěte si o projektu Čtení nás baví. Pokud Vás zaujme, můžete jej konkrétně podpořit (více níže)

Článek o našem projektu otiskl týdeník 5 + 2 ve čtvrtek 1. listopaduskenování0016.jpg
2012. (přečtěte si zde)

I. Naše myšlenka
Čtení a poslech jsou dva nejzákladnější způsoby získávání informací. Číst lze dobře nebo špatně. Chceme, aby naši žáci patřili do první skupiny. Kvalitní čtení nelze nahradit žádnými moderními technickými pomůckami a prostředky. Nejlepších výsledků ve vzdělávání dosahují jedinci s vysokou čtenářskou inteligencí. Člověk, který pravidelně čte, má bohatší slovní zásobu a tudíž je lépe vybaven pro komunikaci s okolím. Pravidelné čtení učí děti jazyku a myšlení, cvičí paměť, obrazotvornost, tříbí analytické dovednosti, rozvíjí schopnost soustředění a samozřejmě přináší řadu vědomostí.

II. Náš cíl
Chceme vychovat žáka, pro něhož bude kniha samozřejmostí. Pomáháme rodičům vytvořit u dětí zdravý návyk na čtení a v dětech samotných probudit vnitřní touhu číst a objevovat nové pomocí knih. Naším cílem je žák, který čte:

 • pravidelně (chceme vytvořit rituál)
 • rád (zvolil si knihu podle svého "gusta"; volbu knihy necháváme na každém jednotlivci)
 • samostatně (není omezen tempem spolužáků, v textu se může libovolně vracet)
 • a ví, co čte (ověřujeme pomocí záznamových archů - pro 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník a 2. stupeň)

III. Co v praxi děláme
Rozvoji čtenářské gramotnosti se věnujeme systematicky, projekt Čtení nás baví představuje jeden z nástrojů. Každý žák má zaručeno, že se může jednou týdně věnovat čtení vlastní knížky. Učitelé jsou garanty pravidelnosti, koordinují tvorbu záznamových archů a čtenářského portfolia, zajišťují uložení knih ve škole.

IV. Co by Vás ještě mohlo zajímat

 • Čte celá škola; prvňáčkům to ještě nejde, proto jim čtou starší kamarádi, do školy zveme také zajímavé hosty, aby dětem předčítali a povídali si s nimi o literatuře.
 • Vytváříme čtenářské portfolio (jeho účelem není psát „druhé“ knihy, proto jsme se vydali cestou formulářů – záznamových archů, které navrhli naši učitelé a ke stažení jsou na našich stránkách).
 • Připravujeme logo projektu a další podpůrné aktivity, př. čtenářské průkazy v několika úrovních.
 • Žáci z vyšších ročníků chystají pro svoje mladší kamarády sborník.
 • Zveme na čtenářské dílny zajímavé hosty

Rodiče nám mohou pomoci

Chcete nám s naším záměrem pomoci? Můžete tak učinit mimo jiné tím, že nám (do školní knihovny) darujete knihu. Pro náš program je důležité, abychom měli k dispozici dostatek atraktivních titulů, z nichž budou žáci vybírat. Vaší případné podpory si velice vážíme. Nevíte, jakou knihu zvolit. Na webových stránkách budeme průběžně zveřejňovat autory a tituly - seznam naleznete zde. Přestože naši knihovnu průběžně rozšiřujeme a nadále hodláme investovat další prostředky do nákupu nových knih, obracíme se na Vás s touto žádostí. Přitom se nemusí jednat o knihy nové; budeme rádi také za knížky, které jste již přečetli (a jsou v dobrém stavu). Pokud nás chcete podpořit, můžete postupovat takto:

 • Vyplňte darovací lístek (získáte jej v infokoutku nebo na našem webu), do kterého vepíšete svoje jméno, příjmení, název a autora knížky a důvod darování (př. knížku jsem četl/a, je bezvadná, měli byste ji v knihovně určitě mít)
 • Dodejte knihu do školy (převezme ji od Vás každý pedagog); seznam knih, které takto získáme, budeme i se jmény dárců zveřejňovat na našich stránkách.
 • Chcete-li nás podpořit větším počtem shodných výtisků, poraďte se s námi – budeme rádi (tyto logo-s-kulatym-nadpisem-vycisteno.jpgknížky využíváme pro společné čtení všech žáků v hodinách).

Velkou pomocí pro školu je však také přístup rodičů ke čtení. Zapojili jsme se do kampaně Celé Česko čte dětem. Právě rodiče totiž zásadně ovlivňují, jestli děti budou raději číst nebo trávit čas u počítače a televize.

Seznamte se blíže s touto kampaní a pomáhejte svým dětem i nám – čtěte s dětmi pravidelně a rozvíjejte jejich představivost a myšlení. Pusťte si zajímavý televizní spot.