SUPER-NATURE

1. ZŠ Rakovník byla do roku 2012 partnerem projektu Super-Nature spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, v jehož rámci došlo na vybraných školách Středočeského kraje k zavedení výuky anglického jazyka od 1. ročníku. Zkušenosti, které jsme během realizace projektu získali, ukazují, že ucelená, interaktivní angličtina, založená na spoustě zážitků, je efektivní a pro žáky zajímavá.

Během výuky jsou žáci zapojováni do aktivit, které jsou přiměřené jejich věku a přirozeně je motivují používat cizí jazyk. Živé melodie a zábavné texty jsou navrženy tak, aby podnítily dětskou představivost a podpořily hravou formu výuky angličtiny. Výuka sama pak probíhá ve specializované učebně, která svým prostředím žáky motivuje.

Tím hlavním jsou samozřejmě výsledky. Je důležité, že metoda Super-Nature není určena pouze nadaným žákům, takže umožňuje bez problémů realizovat počáteční výuku anglického jazyka v běžných třídách. Způsob výuky formou dramatických her pomáhá rozvíjet schopnosti žáků, orální jazykové dovednosti slouží jako základ pro budoucí čtení a psaní. Příjemným překvapením je fakt, že žáci 1. ročníku jsou schopni osvojit si během prvního období slovní zásobu v rozsahu 500 slov a především pak tuto zásobu „udržet“.

Naši certifikovaní učitelé, kteří prošli intenzivním školením, potvrzují, že se žákům výuka metodou komunikace a spolupráce se spolužáky líbí. V důsledku toho dokážou bez problémů udržet pozornost a soustředěnost. V neposlední řadě forma příběhů, která děti vtáhne do centra jejich dění, i ostatní aktivity v rámci Super-Nature, podporují žáky v učení.

Ve stručnosti: I nadále realizujeme výuku anglického jazyka v 1. a 2. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.

Stránky projektu Super-Nature

Pravidelně pořádáme ukázkové hodiny anglického jazyka. Sledujte kalendář a rubriky Zápis a Školička..