ŠKOLSKÁ RADA

AKTUÁLNĚ

V termínu do 21. 6. 2024 přijímáme návrhy na kandidaturu do školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků školy. Pište na reditel@1zsrako.cz

Činnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2014 Sb. (školský zákon). Dle volebního řádu vydaného městem Rakovník má školská rada šest členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada při 1. základní škole, Rakovník, Martinovského 153 tak pracuje v tomto složení:

Členové ŠR za pedagogické pracovníky školy

  • Mgr. Milena Mouchová
  • Mgr. Ivana Hejdová

Za zákonné zástupce žáků

  • Alena Holá 
  • Martin Bayer

Členové ŠR jmenovaní zřizovatelem 

  • Mgr. Marek Pavlík
  • Mgr. Petr Steidl

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání (odkaz na dokument) Formát dokumentu Vloženo dne
Zápis z jednání ŠR dne 5. 10. 2023 pdf 23. 11. 2023
Zápis z jednání ŠR dne 28. 6. 2023 pdf 23. 11. 2023
Zápis z jednání ŠR dne 29. 9. 2022 pdf 23. 11. 2023
Zápis z jednání ŠR dne 21. 9. 2021 pdf 1. 11. 2021
Zápis z jednání ŠR dne 24. 9. 2020  pdf 1. 10. 2020
Zápis z jednání ŠR dne 26. 9. 2019  pdf 27. 9. 2019
Zápis z jednání ŠR dne 26. 3. 2018 pdf 26. 3. 2018
Jednací řád školské rady pdf 26. 3. 2018
Zápis z jednání ŠR dne 19. 10. 2017 doc 30. 11. 2017
Zápis z jednání ŠR dne 20. 10. 2016 doc 2. 11. 2016
Zápis z jednání ŠR dne 8. 10. 2015 doc 5. 11. 2015
Zápis z jednání ŠR dne 7. 2. 2012 pdf 20. 2. 2012
Zápis z jednání ŠR dne 4. 10. 2012 pdf 20. 10. 2012
Zápis z jednání ŠR dne 21. 2. 2013 pdf 4. 3. 2013