ŠKOLSKÁ RADA

Aktuální informace týkající se voleb do školské rady
 
Vzhledem k současnému epidemiologickému vývoji se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo vydat opatření obecné povahy týkající se otázky školských rad. Na základě tohoto opatření došlo k prodloužení funkčního období členů školské rady, a to tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.
Zjednodušeně lze také říci, že termín konání voleb nových členů školských rad se posune s největší pravděpodobností do začátku příštího roku. O dalším budeme včas informovat.

Činnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2014 Sb. (školský zákon). Dle volebního řádu vydaného městem Rakovník má školská rada šest členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor ustanovený ředitelem školy.

Poslední volby se konaly ve středu a ve čtvrtek 8. listopadu, resp. 9. listopadu 2017 (volby nových členů školské rady za pedagogy a zákonné zástupce).

Školská rada při 1. základní škole, Rakovník, Martinovského 153 tak pracuje v tomto složení:

Členové ŠR za pedagogické pracovníky školy

  • Mgr. Milena Mouchová
  • Mgr. Marcela Skučková

Za zákonné zástupce žáků

  • Alena Holá 
  • Kateřina Bláhová

Členové ŠR jmenovaní zřizovatelem 

  • Mgr. Zdeňka Jirková
  • Mgr. Miroslav Plincner

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání (odkaz na dokument) Formát dokumentu Vloženo dne
Zápis z jednání ŠR dne 24. 9. 2020  pdf 1. 10. 2020
Zápis z jednání ŠR dne 26. 9. 2019  pdf 27. 9. 2019
Zápis z jednání ŠR dne 26. 3. 2018 pdf 26. 3. 2018
Jednací řád školské rady pdf 26. 3. 2018
Zápis z jednání ŠR dne 19. 10. 2017 doc 30. 11. 2017
Zápis z jednání ŠR dne 20. 10. 2016 doc 2. 11. 2016
Zápis z jednání ŠR dne 8. 10. 2015 doc 5. 11. 2015
Zápis z jednání ŠR dne 7. 2. 2012 pdf 20. 2. 2012
Zápis z jednání ŠR dne 4. 10. 2012 pdf 20. 10. 2012
Zápis z jednání ŠR dne 21. 2. 2013 pdf 4. 3. 2013