INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Milí žáci,

zřejmě nejaktuálnější informace k přijímacímu řízení najdete v rubrice Volba povolání.

V průběhu roku pořádáme řadu setkání a akcí určených především pro vystupující žáky. Najdete je v kalendáři.
Přestože je informační servis, který na stránkách ve věci volby povolání nabízíme, obsáhlý, může se stát, že nebudete něčemu rozumět. V tom případě se obracejte na pedagoga, který má kariérové poradenství na starosti.

  • Mgr. Milena Mouchová
  • zástupkyně ředitele školy, výchovný poradce
  • telefon: 313 512 397
  • email: milena.mouchova@1zsrako.cz
  • sídlí v kanceláři vedení školy, 1. patro

Materiál CERMATu k přijímacímu řízení v oborech s maturitní zkouškou