INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Milí žáci,
zřejmě nejaktuálnější informace k přijímacímu řízení najdete v rubrice Volba povolání.

Epidemie koronaviru však zásadním způsobem zasáhla rovněž organizaci přijímacích zkoušek na střední školy.

MŠMT představilo dne 23. 3. 2020 plán, jak by mohly vypadat přijímací zkoušky: Hlavní informací je, že termín přijímacích zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol.

Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

 


Archiv

V průběhu roku pořádáme řadu setkání a akcí určených především pro vystupující žáky. Najdete je v kalendáři.
Přestože je informační servis, který na stránkách ve věci volby povolání nabízíme, obsáhlý, může se stát, že nebudete něčemu rozumět. V tom případě se obracejte na pedagoga, který má kariérové poradenství na starosti.

  • Mgr. Milena Mouchová
  • zástupkyně ředitele školy, výchovný poradce
  • telefon: 313 512 397
  • email: milena.mouchova@1zsrako.cz
  • sídlí v kanceláři vedení školy, 1. patro

 

Materiál CERMATu k přijímacímu řízení v oborech s maturitní zkouškou (pdf)

MŠMT zveřejnilo dokument, který má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2019/2020 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoře ve školním roce 2019/2020 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.

Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení.

Dokument ke stažení (pdf)

Termíny jednotné přijímací zkoušky, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, se dočtete také v tomto dokumentu.