PŘEHLED POBYTOVÝCH AKCÍ

Kam Kdy Kdo Poznámka
Adaptační kurz 16. - 18. 9. 2019 VI. A Račí hrad, Mgr. Robert Chytrý, Mgr. Alice Jendelová
Adaptační kurz 18. - 20. 9. 2019 VI. B Račí hrad, Mgr. Robert Chytrý, Mgr. Pavla Pešková
Lyžařský kurz 12. - 18. 1. 2020 2. stupeň  
13. - 18. 1. 2020 2. - 3. třída  
3. - 7. 2. 2020 4. - 5. třída  
Zájezd do Velké Británie     termín připravujeme
Cyklistický kurz   8. - 9. třídy (v případě volné kapacity bude přihlášení na kurz umožněno i žákům z ostatních ročníků) Mgr. Pavla Pešková, Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Robert Chytrý