PŘEHLED POBYTOVÝCH AKCÍ, EXKURZÍ A VÝLETŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Co Kdy Kdo Poznámka
Adaptační pobyty 18. - 22. 9. 2023 6. třídy (bude upřesněno) Robert Chytrý + třídní učitelé příslušných tříd
ZOO Plzeň 26. 9. 2023 8. ročník Tereza Malá, Dana Rabová, Markéta Marková, Markéta Vecková, Hana Štěpková
Lány 2. 11. 2023 2. ročník Jolana Khunová, Zuzana Ledvinová, Zdeňka Gregorová
Lyžařský kurz 15. - 19. 1. 2024 1. - 3. ročník Martin Donát
Lyžařský kurz 20. - 27. 1. 2024  7. ročník Robert Chytrý
Lyžařský kurz pro pokročilé 10. - 17. 2. 2024 vybraní žáci Ondřej Matyska
Lyžařský kurz 11. - 16. 2. 2024 4. - 5. ročník Lenka Perglová