NAŠE VIZE

  • Učíme žáky prezentovat a obhajovat vlastní názor, poslouchat a tolerovat názory ostatních a vzájemně spolupracovat. Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci.
  • Žáci se učí poznání a porozumění lidem odlišných kultur.
  • Vytváříme zdravé školní klima; zajišťujeme bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se žáci cítí příjemně a svobodně.
  • Žáci si osvojují strategii celoživotního vzdělávání.
  • Každý žák má právo vzdělávat se podle svých potřeb a možností v souladu s naším školním vzdělávacím programem tak, aby dosáhl co nejlepší možné úrovně znalostí, dovedností a životních postojů.
  • Žáci se zapojují do výchovně vzdělávacích, sportovních, uměleckých a dalších aktivit, které organizujeme nebo zajišťujeme prostřednictvím našich partnerů.
  • Rozvíjíme u žáků schopnost tvořivě myslet a logicky uvažovat, získávat informace, kriticky je hodnotit a pracovat s nimi při řešení problémů.
  • Škola je místem, kam žáci rádi chodí, kde získávají základní znalosti a dovednosti potřebné pro zapojení do společnosti, další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
  • Škola je místem vstřícným pro rodiče a další partnery.


Jsme si vědomi, že pro naplnění vize se musí naši pedagogové trvale vzdělávat. Tomu podřizujeme naši práci. Nestydíme se přiznat, když se nám něco nedaří. Naopak jsme rádi za každý podnět a dobře míněnou radu. Přijďte za námi.
Více o škole také zde
Zajímá Vás naše strategie rozvoje na období 2016 - 2026? Stáhněte si příslušný dokument. (pdf)