ŠKOLIČKA 2019/2020

Letošní Školičku zahajujeme ve středu 6. listopadu 2019 od 15:30. Setkání připravují garantky Mgr. Zuzana Ledvinová a Mgr. Barbora Bayerová, tradičně se však na programu podílí řada dalších pedagogů z obou stupňů školy.

TERMÍNY: 6. listopadu, 4. prosince 2019, 8. ledna, 5. února, 11. března, 2020 od 15:30 v budově školy (Martinovského 153, 269 01 Rakovník)

  • Součástí jsou doprovodné akce pro rodiče. Připravujeme besedy, ukázkovou hodinu a další. V minulém roce se na doprovodném programu podílely Mgr. Zuzana Ledvinová, Mgr. Eliška Dyršmídová, Rebecca Cusack, Mgr. Pavlína Jirkovská, Mgr. Milena Mouchová, Mgr. Martina Vorlová a Mgr. Alice Jendelová. S většinou se potkáte také během Školičky ve školním roce 2019/2020.
  • Beseda o školní zralosti - Mgr. Zuzana Ledvinová, středa 6. 11. 2019 od 15:35
  • Ukázková hodina anglického jazyka s žáky školy - Mgr. Šárka Divišová 4. 12. 2019 od 15:35
  • Přednáška o metodách výuky počátečního čtení
  • Problematika rozvoje řečových dovedností
  • Rodičovská kavárna 11. 3. 2020 (všechny doprovodné akce souběžně s programem pro předškoláky, tj. začátek cca v 15:35)

Pozvánka na Školičku

Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s pedagogy a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.
Školičku nabízíme již několik let, za dobu její existence programem prošly stovky dětí, kterým jsme při pravidelných měsíčních setkáních pomáhali rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. třídy.


První Školička ve středu 6. listopadu 2019 od 15:30 v budově školy.


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020: čtvrtek, pátek 2. a 3. dubna 2020
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků: upřesníme
Rubrika Školička bude průběžně naplňována aktualitami, v případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat ředitele školy emailem na reditel@1zsrako.cz nebo telefonicky 725 399 299.