ŠKOLIČKA 2022/2023

AKTUALIZOVÁNO 3. 10. 2022

Školička pro předškoláky a jejich rodiče začíná první listopadovou středu, tedy 2. 11. 2022. Čas konání 15:30 - 16:30. 

Garantkami letošní Školičky jsou Mgr. Marika Palivcová a Mgr. Petra Kůsová.

Přijďte do hlavní budovy, těšíme se na vás.  
 
Školička se tradičně koná první středu v měsíci v listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu. Program v minulosti zasáhl covid, doufejme, že letošní rok bude po delší době první, kdy proběhne program kompletní. 
 
 
Další termíny: 7. 12. 2022, 4. 1., 1. 2., 1. 3. 2023.
 
DOPROVODNÝ PROGRAM
  • Beseda o školní zralosti s Mgr. Zuzanou Ledvinovou 2. 11. 2022
  • Ukázková hodina anglického jazyka s žáky školy a Mgr. Barborou Bayerovou 7. 12. 2022
  • Přednáška o rozvoji řečových dovedností s Mgr. Pavlínou Jirkovskou 4. 1. 2023
  • Beseda o výuce počátečního čtení s Mgr. Marikou Palivcovou 1. 2. 2023
  • Rodičovská kavárna (všechny doprovodné akce souběžně s programem pro předškoláky, tj. začátek cca v 15:35) 1. 3. 2023
Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s pedagogy a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.
Školičku nabízíme již několik let, za dobu její existence programem prošly stovky dětí, kterým jsme při pravidelných měsíčních setkáních pomáhali rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. třídy.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024: čtvrtek, pátek 13. a 14. dubna 2023

Rubrika Školička bude průběžně naplňována aktualitami, v případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat zástupkyni ředitele školy pro oblast 1. stupně e-mailem na ivana.hejdova@1zsrako.cz nebo telefonicky 313 512 397.