ŠKOLIČKA 2023/2024

AKTUALIZOVÁNO 3. 10. 2023

Školička pro předškoláky a jejich rodiče začíná první listopadovou středu, tedy 1. 11. 2023. Čas konání 15:30 - 16:30. 

Garantkami letošní Školičky jsou Mgr. Jolana Khunová a Mgr. Zuzana Ledvinová.

Přijďte do hlavní budovy, těšíme se na vás.  
 
Školička se tradičně koná první středu v měsíci. Začínáme v listopadu, další termíny jsou: 6. 12. 2023, 3. 1., 7. 2. a 6. 3. 2024, vždy od 15:30.  
 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM (přednášející, termíny a témata postupně upřesníme)
  • Beseda o rozvoji řečových dovedností s Mgr. Pavlínou Jirkovskou 1. 11. 2023 od 15:35
  • 6. prosince 2023 od 15:35 Jak úspěšně zvládnout první třídu z pohledu psychologa - beseda s Mgr. et Mgr. Martinou Fuchsovou Běleckou, školní psycholožkou
  • Beseda o výuce počátečního čtení
  • Rodičovská kavárna (všechny doprovodné akce souběžně s programem pro předškoláky, tj. začátek cca v 15:35) 6. 3. 2024
Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s pedagogy a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.
Školičku nabízíme již několik let, za dobu její existence programem prošly stovky dětí, kterým jsme při pravidelných měsíčních setkáních pomáhali rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. třídy.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025: čtvrtek, pátek 4. a 5. dubna 2024

Rubrika Školička bude průběžně naplňována aktualitami, v případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat zástupkyni ředitele školy pro oblast 1. stupně e-mailem na ivana.hejdova@1zsrako.cz nebo telefonicky 313 512 397.