ŠKOLIČKA 2020/2021

Letošní Školičku jsme měli v plánu zahájit v tradičním termínu, tedy první listopadovou středu. Těšili jsme se, že poznáme nové budoucí prvňáčky a jejich rodiče, pro které jsme již chystali zajímavý program. Bohužel však do hry opět zasáhl koronavirus a začátek pravidelného setkávání jsme přesunuli nejprve na první lednovou středu, ovšem následně jsme byli nuceni i tento termín zrušit. Nezbývá než doufat, že se epidemiologická situace bude vyvíjet příznivě a stihneme se sejít ještě před zápisem. Letošními garantkami programu jsou Mgr. Marika Palivcová a Mgr. Petra Kůsová, tradičně se však na programu podílí řada dalších pedagogů z obou stupňů školy.

TERMÍNY: 3. března, 7. dubna 2021 od 15:30 v budově školy (Martinovského 153, 269 01 Rakovník) - tyto termíny berte jako sice plánované, ale o skutečném konání akce budeme ještě informovat.

  • Součástí jsou doprovodné akce pro rodiče. Připravujeme besedy, ukázkovou hodinu a další. V minulém roce se na doprovodném programu podílely Mgr. Zuzana Ledvinová, Mgr. Barbora Bayerová, Mgr. Alena Rojíková, Mgr. Šárka Divišová, Mgr. Pavlína Jirkovská. S většinou jste se měli potkat také během Školičky v roce 2021. Plánovali jsme tyto akce:
  • Beseda o školní zralosti - Mgr. Zuzana Ledvinová
  • Ukázková hodina anglického jazyka s žáky školy - Mgr. Šárka Divišová
  • Problematika rozvoje řečových dovedností - Mgr. Pavlína Jirkovská
  • Rodičovská kavárna (všechny doprovodné akce souběžně s programem pro předškoláky, tj. začátek cca v 15:35)

Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s pedagogy a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.
Školičku nabízíme již několik let, za dobu její existence programem prošly stovky dětí, kterým jsme při pravidelných měsíčních setkáních pomáhali rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 1. třídy.


První Školička ve středu 6. ledna 2021 od 15:30 v budově školy.


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022: čtvrtek, pátek 8. a 9. dubna 2021
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků: upřesníme
Rubrika Školička bude průběžně naplňována aktualitami, v případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat ředitele školy emailem na reditel@1zsrako.cz nebo telefonicky 725 399 299.