ŠKOLNÍ NOVINY

Titulní strana aktuálního čísla novin

Zajímají-li vás předchozí čísla novin, běžte do archivu.  

Školní noviny (pdf)

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ŠKOLNÍCH NOVIN

Školní noviny jsou k dispozici v budově školy na tradičních místech (u hlavního vchodu, v infokoutku a na nástěnce v blízkosti kanceláře), ke stažení také v samostatné rubrice. 

REDAKČNÍ RADA

Redakční rada Školních novin pracuje ve složení:

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

V prvním čísle školních novin jsme přinesli informaci o možnosti podílet se na tvorbě školních novin vlastními příspěvky. Příspěvky můžete posílat emailovou adresu reditel@1zsrako.cz, případně také na výše zveřejněné e-maily.

Vážení rodiče, chcete se podělit o svůj názor na stránkách školních novin s jeho čtenáři? Využijte zmíněný email. V této souvislosti připomínáme, že nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, stejně tak urážlivé a jinak nevhodné články.

V letech 2013 a 2014 jsme s naším čtvrtletníkem uspěli v soutěži školního periodického tisku. Úspěch jsme zopakovali v roce 2016. V roce 2013 jsme současně uspěli v celorepublikové soutěži - pořadí najdete zde. Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. a Národní informační centrum pro mládež ocenily v 6. ročníku soutěže s názvem Školní časopis roku Školní noviny. V kategorii Základní škola / 1. + 2. stupeň jsme získali 3. místo za grafiku.

časopis_roku0001.jpg

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Školní noviny jsou informačním čtvrtletníkem 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153. Vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153, IČ 47016973. Vychází v září, prosinci, březnu, červnu, vždy v první pracovní den v měsíci. Zdarma. Školní noviny jsou zapsány v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20454.