SBĚROVÁ A RECYKLAČNÍ SOUTĚŽ 2019/2020

Vyhlašujeme 9. ročník celoroční sběrové soutěže zaměřené na sběr a recyklaci  drobného elektrozařízení, baterií a papíru.
  1. Soutěže se může zúčastnit každý žák během celého školního roku.
  2. Žáci sbírají body za každý kilogram nebo kus dle seznamu uvedeného níže
  3. Bodové hodnocení žáků se bude započítávat také do soutěže kolektivu tříd.
  4. Celkové vyhodnocení soutěže se uskuteční na konci školního roku, nejlepší sběrači školy a nejlepší kolektivy budou odměněni. Mimořádná aktivita ve sběrové soutěži může být podkladem pro udělení pochvaly.
  5. Garantkou akce je Mgr. Jitka Brabcová jitka.brabcova@1zsrako.cz 
  • Sběr papíru 1 kg = 2body
  • Sběr baterií 1 ks = 1bod
  • Sběr drobného elektrozařízení 1 ks = 5 bodů

Baterie a drobné elektrozařízení můžete odevzdat u pana vrátného každý den od 7.45 do 11.30.

Sběr papíru bude vyhlášen jako bleskový. ( Pokusíme se společně naplnit přistavený kontejner za jeden den.)  Datum bude vyhlášen s předstihem minimálně 14 dní. (leden nebo únor)

Doporučujeme dobře prostudovat také tyto materiály