ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Chcete-li se přihlásit do školní knihovny, vyplňte přihlášku a doneste ji vedoucí ŠK. Můžete tak učinit v provozní době, kterou naleznete níže.

Na začátku školního roku 2013/2014 jsme prosili o strpení, neboť připravované otevření školní knihovny se oddalovalo; vinou nedokončené instalace nábytku, kvůli softwarovým problémům a opožděnému dodání posledních knih. Na začátku ledna jsme však mohli prohlásit - máme hotovo.

Proč knihovna? Přes veškeré vymoženosti technického charakteru, které se pomalu stávají nedílnou součástí našeho života, stále platí, že nejlepších výsledků ve vzdělávání dosahují jedinci s vysokou úrovní čtenářských dovedností. Podpora čtenářské gramotnosti spočívá nejen ve specifickém způsobu práce našich pedagogů, nýbrž také v rozvoji zázemí. Tak proto.

Knihovní fond je určen především pro žáky 1. stupně, ovšem vítáni jsou i starší, druhostupňoví žáci (ti však naleznou větší výběr v městské knihovně).

Vlastní projekt s názvem Školní knihovna 2013 spočíval ve vytvoření plnohodnotné školní knihovny vybavené samozřejmě především kvalitní literaturou, ale také čtečkami knih, připojením na internet a do systému školní elektronické databáze. Školní knihovna slouží jako místo pro relaxaci a neformální setkávání žáků, pedagogů, rodičů a hostů - jinými slovy jsme se snažili o vznik informačního a společenského centra.

Projekt Školní knihovna 2013 podpořila společnost Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., který nám za tímto účelem darovala částku 30.000,- Kč. DĚKUJEME.

V letech 2016 - 2018 jsme si mohli dovolit výrazně obohatit knihovní fond díky realizaci projektu Efektivní škola, na knihovnu a čtenáře však myslíme i nadále a od září 2018 budeme podporovat čtenářství v rámci navazujícího projektu Efektivní škola II.

O dílčích aktivitách a úkolech, které nás ještě v souvislosti s projektem čekají, budeme průběžně informovat. Chcete-li náš projekt podpořit, obracejte se, laskavě, na č. 725399299 nebo email reditel@1zsrako.cz. jména těch, kteří nám pomohli, najdete v samostatné rubrice.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY knihovnice: Mgr. Markéta Marková
Den Dopolední provoz Odpolední provoz
Pondělí    12:45 - 13:20
Středa 9:40 - 9:50  
Pátek 9:40 - 9:50  
O aktualitách včetně změn v provozní době budeme informovat na nástěnce knihovny.