ŠKOLNÍ KNIHOVNA


Chcete-li se přihlásit do školní knihovny, vyplňte přihlášku a doneste ji vedoucí ŠK. Můžete tak učinit v provozní době, kterou naleznete níže.
Na začátku školního roku 2013/2014 jsme prosili o strpení, neboť připravované otevření školní knihovny se oddalovalo; vinou nedokončené instalace nábytku, kvůli softwarovým problémům a opožděnému dodání posledních knih. Na začátku ledna jsme však mohli prohlásit - máme hotovo.
 
Proč knihovna? Přes veškeré vymoženosti technického charakteru, které se pomalu stávají nedílnou součástí našeho života, stále platí, že nejlepších výsledků ve vzdělávání dosahují jedinci s vysokou úrovní čtenářských dovedností. Podpora čtenářské gramotnosti spočívá nejen ve specifickém způsobu práce našich pedagogů, nýbrž také v rozvoji zázemí. Tak proto.
 
Knihovní fond je určen především pro žáky 1. stupně, ovšem vítáni jsou i starší, druhostupňoví žáci (ti však naleznou větší výběr v městské knihovně).
Vlastní projekt s názvem Školní knihovna 2013 spočíval ve vytvoření plnohodnotné školní knihovny vybavené samozřejmě především kvalitní literaturou, ale také čtečkami knih, připojením na internet a do systému školní elektronické databáze. Školní knihovna slouží jako místo pro relaxaci a neformální setkávání žáků, pedagogů, rodičů a hostů - jinými slovy jsme se snažili o vznik informačního a společenského centra.
Projekt Školní knihovna 2013 podpořila společnost Procter & Gamble - Rakona, s. r. o., který nám za tímto účelem darovala částku 30.000,- Kč. DĚKUJEME.
 
V letech 2016 - 2018 jsme si mohli dovolit výrazně obohatit knihovní fond díky realizaci projektu Efektivní škola, na knihovnu a čtenáře jsme mysleli i nadále, od září 2018 jsme intenzivně podporovali čtenářství také v rámci navazujícího projektu Efektivní škola II, na který navázal rovněž projekt Efektivní škola III.
O dílčích aktivitách a úkolech, které nás ještě v souvislosti s projektem čekají, budeme průběžně informovat. Chcete-li náš projekt podpořit, obracejte se, laskavě, na č. 725 399 299 nebo email reditel@1zsrako.cz.
Jména těch, kteří nám pomohli, najdete v samostatné rubrice.
O aktualitách včetně změn v provozní době budeme informovat na nástěnce knihovny.
 
PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY knihovnice: Mgr. Markéta Marková
Den Dopolední provoz Odpolední provoz
Pondělí   12:40 - 13:25 (6. vyučovací hodina)
Pátek 9:40 - 9:55