NAŠE ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Tabulka, která "nebere konce", značí, že máme v naší škole řadu žáků, kteří se svými úspěchy podíleli na vytváření dobrého jména 1. ZŠ Rakovník. Vážíme si Vás.

Největší úspěchy našich žáků v soutěžích ve školním roce 2014/2015
Sportovní olympiáda ZŠ okresní soutěž IV. kategorie, skok vysoký Tomáš Lavička (9.) 2. místo
    III. kategorie, běh 600 m Kristýna Holečková (6. A) 2. místo
    basketbal družstvo chlapců 2. místo
    vybíjená smíšené družstvo 2. místo
Atletická soutěž jednotlivců okresní soutěž kategorie 5. tříd, skok daleký Jan Lochovský (5. třída) 1. místo
kategorie 2. tříd, skok daleký Daniel Soukup (2. A) 2. místo
kategorie 1. tříd, skok daleký Radek Chvapil (1. A) 3. místo
kategorie 5. tříd, běh 50 m Jan Lochovský (5. třída) 3. místo
kategorie 2. tříd, běh 50 m Daniel Soukup (2. A) 2. místo
kategorie 1. tříd, běh 50 m Radek Chvapil (1. A) 1. místo
kategorie 2. tříd, běh 1 000 m Barnabáš Broum (2. A) 2. místo
kategorie 4. tříd, běh 1 500 m Matěj Alexij (4. B) 1. místo
kategorie 4. tříd, běh 1 500 m Nicole Glückseligová (4. A) 2. místo
kategorie 1. tříd, hod míčkem Barbora Kubíková (1. A) 2. místo
kategorie 3. tříd, hod míčkem Natálie Vlasová (3. A) 1. místo
kategorie 3. tříd, hod míčkem Markéta Pittnerová (3. A) 2. místo
kategorie 1. tříd, skok daleký Tereza Klichová (1. B) 2. místo
kategorie 3. tříd, skok daleký Anna Macáková (3. B) 3. místo
Namaluj svoje město, svoji vesnici 2015 výtvarná soutěž kategorie III. Tereza Ebertová (7. A) 1. místo
Iveta Rácová (7. B) 3. místo
Plavecko běžecký pohár Středočeského kraje okresní soutěž kategorie: chlapci C David Krýl (7. A) 3. místo
Ekologická soutěž     družstvo žáků ze 4. B ve složení T. Řežábková, V. Hnídková, N. Dyršmídová, O. Petráček a M. Zelenka 3. místo
Rakovnický slavíček 20. ročník pěvecké soutěže Rakovnický slavíček dua bez rozlišení kategorií Karolína Mačejová a Karolína Černá (4. A) 3. místo
Rakovnická laťka okresní soutěž ve skoku vysokém I. kategorie Tereza Lentesová (3. B) 3. místo
II. kategorie Jan Lochovský (5.) 1. místo
IV. kategorie Tomáš Lavička (9.) 1. místo
Turnaj v bee ballu okresní soutěž 3. ročník smíšené družstvo 3. místo
Silový čtyřboj okresní soutěž 6. - 7. ročník družstvo chlapců 2. místo
    6. - 7. ročník družstvo dívek 3. místo
    8. - 9. ročník družstvo chlapců 2. místo
Dětská scéna 2015 recitační soutěž   Kateřina Prošková 3. místo
Soutěž ve vybíjené okresní kolo 4. - 5. ročník Družstvo chlapců a dívek 3. místo
Svět je plný barev výtvarná soutěž III. kategorie Lucie Bubeníčková (9.) 1. místo
My Vuong Thao (8. A) 2. místo
Rakovnický vytrvalec okresní soutěž IV. kategorie Kristýna Holečková (6. A) 2. místo
IV. kategorie David Tancoš (7. B) 3. místo
V. kategorie Patrik Brabec (8. B) 2. místo
Rakovnický sprint okresní soutěž I. kategorie Natálie Semerádová (2. A) 1. místo
IV. kategorie David Krýl (7. A) 3. místo
Ekologická soutěž Ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl II. kategorie Ondřej Holý, Markéta Švecová (oba 7. A) 2. místo