RODIČE JSOU U NÁS VÍTÁNIRodice_vitani_logo.jpg

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Skutečnost, že jsme držiteli značky Rodiče vítáni, vnímáme jako velice zavazující. Kritéria, která jsme jako podmínku získání titulu splnili, samozřejmě ctíme také letos, ovšem jsme přesvědčeni, že na poli vzájemné komunikace je vždy co zlepšovat.

Měli byste jako rodiče vědět, že jsme na Vaše názory zcela upřímně zvědavi a jsme připraveni řešit všechny oprávněné podněty. Víme, že chcete pro své děti to nejlepší - věřte, že my také. Díky tomu je pro nás lehčí pochopit, že se najdou rodiče s připomínkami.

Chceme jakékoliv Vaše připomínky řešit rychle, ale věřte, že naši učitelé jsou především v dopoledních hodinách velice zaneprázdněni. Víme, že Vás nezajímají věci "naoko", ale chcete opravdové řešení. Budujeme dlouhodobé zásady vzájemné vstřícné a účinné komunikace:

  • Máte dotaz a váháte, jestli nás navštívit ve škole? Zkuste třeba e-mail na konkrétního pedagoga. Všichni pedagogové mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz
  • Myslíte si, že bude lepší obrátit se na vedení školy? Využijte e-mail na ředitele školy nebo zástupkyni ředitele školy, ale věřte, že Vaším prvním partnerem by měl být vždy třídní učitel. Zkuste se zamyslet, jestli jsou Vaše požadavky oprávněné a potřeby reálné.
  • Má Vaše dítě potíže v kolektivu nebo s učivem? Přijďte za třídní m učitelem a popovídejte si s ním. Jistě najdete vhodné řešení.
  • Chcete mít jistotu, že pedagoga najdete ve škole? Není nic jednoduššího, než si předem domluvit schůzku nebo využít pevných konzultačních hodin.

Rodiče vítáni

Získali jsme značku Rodiče vítáni, kterou uděluje obecně prospěšná společnost EDUin. Značka Rodiče vítáni označuje ty školy, které zaručují rodičům svých žáků základní pravidla vstřícné komunikace – respekt k pracovnímu času rodičů, flexibilitu při sjednávání schůzek, přístup do školy i v odpoledních hodinách, dostupnost všech telefonických kontaktů a informací o škole, diskrétnost při projednávání záležitostí týkajících se žáků.
Pro udělení značky jsme museli splnit šest povinných a dvě ze sedmnácti volitelných kritérií. Mezi povinná kritéria, která škola splňuje, patří např.:

  • Rodiče dostávají na začátku školního roku aktuální seznam s kontakty, mobilní telefon nebo e-mail na třídního učitele.
  • Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy, seznam telefonních čísel a emailových adres, případně telefon na spojovatelku.
  • Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.
  • Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme.

Kompletní profil školy na portálu Rodiče vítání můžete zobrazit kliknutím na logo projektu případněcertifikat-001.jpg přejděte na stránky projektu zde.


Škola obdržela certifikát, kterým EDUin, o. p. s. potvrzuje splnění certifikačních kritérií značky Rodiče vítáni.

 

Zdokonalujeme a modernizujeme informační systém školy. v zájmu zefektivnění a zrychlení komunikace mezi žáky a pedagogy vznikl ve vestibulu školy informační koutek, ve kterém se můžete obrátit kdykoliv na našeho pracovníka.

Dlouholetou samozřejmostí školy je školní evidenční elektronický systém Bakaláři, jehož prostřednictvím mají rodiče aktuální přehled o hodnocení svých dětí, školních akcích, rozvrhu, výuce a dalším. Jako doplněk provozujeme profil na facebooku.  

Závěrem pro rodiče: máte schůzku s pedagogem a čekáte na zvonění? Posaďte se do infokoutku a využijte volný čas ke zjištění mnoha zajímavých a potřebných informací o škole.