ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Naším cílem je spokojený žák a spokojený rodič. V případě, že budete potřebovat kontaktovat některého z pracovníků ŠPP, využijte e-maily nebo se s námi spojte telefonicky. Pro každý školní rok vypisujeme také konzultační hodiny.

Mgr. Michala Poulová, školní speciální pedagog
michala.poulova@1zsrako.cz tel.: 720 071 073

Mgr. Milena Mouchová, výchovný poradce, zástupce ředitele školy
milena.mouchova@1zsrako.cz tel.: 601 333 695

Mgr. Robert Chytrý, školní metodik prevence
robert.chytry@1zsrako.cz tel.: 725 491 069

Cíle školního poradenského pracoviště

 • Realizovat preventivní programy ve škole a sledovat jejich účinnost.
 • Úspěšně integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vytvářet širokou základnu prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování.
 • Zajistit službu kariérového poradenství pro žáky (rodiče).
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách.
 • Vytvářet předpoklady pro dlouhodobé snižování špatného prospěchu žáků.
 • Poskytovat metodickou pomoc učitelům.
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči.
 • Koordinovat služby ŠPP s dalšími subjekty.
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči.

Činnosti poradenských pracovníků

Všechny služby poskytujeme na základě souhlasu zákonných zástupců. Souhlasu není potřeba:

 • v případě, že jde o první kontakt s žákem, který sám vyhledal pomoc - krizová intervence,
 • připodezření na týrání nebo zneužívání žáka,
 • v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka, učitele nebo dalších osob v žákově okolí.