PODPOŘTE NÁS

V posledních letech se naší škole podařilo významným způsobem zlepšit vybavení a ve spolupráci se zřizovatelem také stav objektu. Spousta práce nás však čeká; chceme nadále zlepšovat estetický stav budovy, modernizovat učebny, počítačové vybavení, zázemí školní družiny. Uvítáme Vaši pomoc ať již ve formě finančního daru, poskytnutím potřebného vybavení případně vykonáním některých prací. Věřím, že se především mezi bývalými žáky, kterých je vzhledem k více než stoleté historii školy nemálo, najdou jedinci ochotní pomoci škole s rozvojem. V takovém případě se obracejte na vedení školy, jsme připraveni s Vámi uzavřít darovací smlouvu. Sponzoři budou zveřejňováni na webových stránkách školy, v prostorách školy případně na školních akcích. (Karel Folber)

O tom, kdo nám v poslední době pomohl, se můžete dočíst zde