NAŠE ZAMĚŘENÍ

Pokud hledáte školu v Rakovníku, která se výrazným způsobem zaměřuje na výuku cizích jazyků, přijďte k nám. Jsme jediná škola v regionu, která již dlouhé roky vyučuje anglický jazyk jako povinný předmět od prvních tříd, a to dvě hodiny týdně.

Výuka anglického jazyka od 1. ročníku a další cizí jazyky

Snad každý zná české přísloví o znalosti jazyků a o tom, kolikrát jsme člověkem. Učení se cizímu jazyku je dobrodružství; na jeho konci stojí radost z toho, že si člověk přečte časopis či knížku v originále, pochopí film bez titulků nebo zničehonic zjistí, že rozumí slovům své oblíbené písničky.

Naši žáci zahajují výuku anglického jazyka v prvním ročníku. Hlavním cílem pedagoga je samozřejmě motivovat děti k učení a přesvědčit je, že cizí jazyk je praktický obor, který – aniž by musely procestovat půlku světa – mohou uplatňovat v praxi. Máme zkušenost, že žáci v první třídě berou výuku anglického jazyka jako samozřejmost, takže se mnohem lépe vyrovnávají s faktem, že s nimi učitel komunikuje v jiném než mateřském jazyce.

Od 6. tříd rozdělujeme žáky do jazykových skupin na základě výsledků ve standardizovaných testech z  anglického jazyka.

Metody výuky odpovídají věku žáků, nedílnou součástí jsou nejrůznější písničky, scénky, pohádky a pohybové hry, základním znakem pak komunikace v cílovém jazyce. 

Bez pevné strategie a dlouhodobé koncepce by ovšem sebeprogresivnější záměr neměl šanci na úspěch. Již před více než deseti lety nám s výukou angličtiny od první třídy pomohl projekt Super-Nature, který byl založený na metodách Helen Doron. I po ukončení projektu však naši práci zakládáme na využívání kvalitních výukových materiálů úměrných věku žáků a jejich sociální úrovni. Používáme příběhy, které dokážou žáky vtáhnout do centra jejich dění, i ostatními aktivitami je maximálně podporujeme v učení. Celkově se jedná o velice podnětnou výuku, která vede žáky mimo jiné také k lásce k přírodě.

Zájem o další cizí jazyky, kterými jsou na naší škole německý a ruský jazyk, cíleně podněcujeme od šestého ročníku, od sedmého ročníku si pak žáci volí některý z výše uvedených jazyků, jejichž výuku realizujeme ve dvouhodinové týdenní dotaci. 

Převažující část dospělé populace se nějaký cizí jazyk učila a bohužel často svoje zkušenosti spojuje s drilem, osvojováním gramatických pouček a „biflováním“ nových slovíček. Na ukázkových hodinách anglického jazyka, které pravidelně pořádáme, ukazujeme rodičům i dalším zájemcům, že angličtina není nuda.

Mezi naše aktivity patří také zahraniční výjezdy. Naposledy se do Velké Británie vydalo několik desítek našich žáků v roce 2019. Navštívili řadu zajímavých míst, ale pravděpodobně největší ohlas měli outdoorové aktivity, které byly součástí programu. Exkurzi jsme plánovali také na jaře 2020, ale o jejím osudu rozhodla vyšší moc... Tak snad zase příště.

Největší úspěchy z posledních let

  • Klára TESAŘOVÁ, okresní kolo olympiády v AJ, 2. místo (školní rok 2023/2024)
  • Adéla ZINKOVÁ, okresní kolo olympiády v AJ, 1. místo (školní rok 2022/2023)
  • Klára TESAŘOVÁ, okresní kolo olympiády v AJ, 1. místo (školní rok 2022/2023)
  • Tereza NOVÁKOVÁ, okresní kolo olympiády v AJ, 1. místo (školní rok 2019/2020)
  • Dominik PLAČEK, okresní kolo olympiády v AJ, 1. místo (školní rok 2017/2018)

Anglie 2019