Provoz školy a organizace výuky od 4. ledna 2021

Provoz školy a organizace výuky od 4. ledna 2021

28.12.2020

Aktualizováno: Také od 11. 1. 2021 je nadále povolena prezenční výuka pouze žáků 1. a 2. ročníku, ostatní třídy pokračují v povinném distančním vzdělávání.

Informace z materiálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. 

Aktualizováno 8. 1. 2021: Vláda na svém jednání 7. ledna 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.
Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která platí již od 27. prosince 2020 (najdete je zde).

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

1. a 2. třída

V zájmu zamezení setkávání žáků z více tříd jsme se rozhodli příchod žáků do školy a následný přesun do třídy zorganizovat takto:

 • Žáci I. A, II. A: příchod do školy v 7:40 - 7:50
 • Žáci I. B, II. B: příchod do školy v 7:50 - 8:00
 • Výuka probíhá podle standardního rozvrhu s drobnými úpravami.

3. - 5. třída

 • V pondělí 4. ledna 2021 třídnická hodina (informovat vás budou třídní učitelé)
 • Od 5. ledna 2021 distanční výuka
 • Rozvrh distanční výuky (pdf)

2. stupeň

Školní družina

 • Z organizačních důvodů nebude ranní provoz.
 • V provozu 4 oddělení, která odpovídají školním třídám (1. A, 1. B, 2. A, 2. B)
 • Každé oddělení odpoledne půjde do své kmenové třídy, kde si budou rodiče děti vyzvedávat (1. třídy Omáčkovna, 2. třídy hlavní budova)
 • Odpolední provoz školní družiny do 16 hodin.

Další informace

 • Podrobnější informace týkající se organizování distanční výuky jsme zveřejnili již v našem článku 27. 10. 2020, který najdete zde.

Informace MŠMT (pdf)

PES pro oblast školství (pdf)

Autor: Karel Folber