Respirátory od 25. 2. 2021

23.02.2021

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, které upravuje nošení ochranných prostředků ve veřejných prostorách a na veřejně přístupných místech.

u4sn0srjt8_____Respirátory_cedulka-001

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Z tohoto oznámení vyplývá, že ve čtvrtek a v pátek 25., resp. 26. 2. ještě mohou žáci do školy s ochrannou dýchacích cest, na kterou byli dosud zvyklí.
 
 
Opatření se nevztahuje na:
  • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
  • případy, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele: je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.

Autor: Karel Folber