Návrat žáků k prezenční výuce

Návrat žáků k prezenční výuce

12.11.2020

V tomto článku najdete průběžně aktualizované údaje týkající se návratu k prezenční výuce.

Rodičům děkujeme za dosavadní podporu při domácím vzdělávání dětí.

AKTUALIZOVÁNO

21. a 22. prosinec byly MŠMT vyhlášeny jako volné dny.

Usnesením Vlády ČR ze dne 14. 12. je s účinností od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Na volné dny navazují vánoční prázdniny.

Rodiče mohou pro tyto dva dny čerpat ošetřovné.

Ke školní docházce se žáci vrátí v pondělí 4. ledna 2020, a to v tomto režimu:

 • žáci 1. stupně prezenční výuka
 • žáci 9. tříd prezenční výuka
 • žáci 6. - 8. ročníku:
  • od 4. 1. 2020 6.A, 7.A, 8.A prezenční výuka, 6. B, 7. B, 8. B distanční výuka
  • od 11. 1. 2020 6. B, 7. B, 8. B prezenční výuka, 6.A, 7.A, 8.A distanční výuka

Společné informace

 • Platí povinnost nošení roušek (žáci budou vybaveni dvěma rouškami a sáčkem na jejich odkládání)
  • Z platného nařízení: Žáci mají mít podle platného nařízení ochranné prostředky dýchacích cest (nosu a úst) jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
   Na podzim jsme ve věci nošení štítu vznesli dotaz na zdejší hygienickou stanici, která nám odpověděla: "Podle vyjádření Státního zdravotního ústavu není použití štítu dostatečnou ochranou. Nejedná se o zakrytí nosu a úst. Šíření kapének při použití štítu není dle studií dostatečně omezeno. " http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky
 • Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu s menšími omezeními:
  • Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu.
  • Tělesná výchova se omezí na venkovní aktivity. Počítejte, prosím, s tím, že s žáky budeme v případě příznivého počasí chodit na procházky a vybavte je odpovídajícím oblečením. Teplejší oblečení se bude se hodit i z toho důvodu, že budeme v souladu s platným doporučením více větrat.
 • Školní jídelna je v provozu
 • V případě absence nelze počítat s distanční výukou v režimu, na jaký jste byli dosud zvyklí. Bude-li Vaše dítě v období od 18. 11. (3. - 9. ročník od 30. 11.) chybět, je třeba postupovat standardním způsobem (dohodnout se např. s třídním učitelem na předání úkolů apod.). Upozorňujeme však, že dlouhodobá absence žáka může mít za následek nedostatek podkladů pro hodnocení žáka.
 • 26. 11. pořádáme on-line třídní schůzky, podrobnosti naleznete zde.
 • Třídní učitelky žáků 1. stupně budou rodiče kontaktovat s žádostí o poskytnutí informace, zda děti budou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020 (pdf)

Informace k provozu škol od 25. 11. a 30. 11. 2020 (pdf)

1. stupeň

 • 1. a 2. ročník prezenční výuka od 18. 11., ostatní třídy 1. stupně od 30. 11.
 • V zájmu zamezení setkávání žáků z více tříd jsme se rozhodli příchod žáků do školy a následný přesun doi třídy zorganizovat takto:
  • Žáci I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A: příchod do školy v 7:40 - 7:50
  • Žáci I. B, II. B, III. B, IV. B, V: B, V. C: příchod do školy v 7:50 - 8:00
 • Výuka probíhá podle standardního rozvrhu s drobnými úpravami.
 • Školní družina
  • je v provozu bez ranní družiny, odpolední provoz ŠD do 16 hodin.
  • ŠD je v provozu pouze pro žáky 1. - 4. tříd.
  • Z personálních důvodů je každé oddělení ŠD tvořeno žáky celého ročníku. 
  • Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení ŠD:
   • 1. ročník: Omáčkovna
   • 2. ročník: hlavní buoova
   • 3. ročník: park
   • 4. ročník: hlavní budova
  • Žáci se budou do školní jídelny přesouvat společně s vychovatelkou školní družiny, a to i žáci, kteří ŠD nenavštěvují.
  • Výše uvedené rozdělení a umístění jednotlivých oddělení je provizorní a věříme, že se budeme moci od ledna vrátit k normálnímu režimu. Současně však chceme oznámit, že nadále ve spolupráci s naším zřizovatelem usilujeme o získání samostatných prostor, které budou sloužit jenom školní družině. V tuto chvíli to vypadá, že je vše na dobré cestě a velká část žáků oddělení ŠD z hlavní budovy a Omáčkovny bude umístěna v nově zadaptovaných prostorách nad sportovní halou. Ty teď procházejí stavebními úpravami, které realizuje zřizovatel, po nich by měly sloužit nám a 2. ZŠ.

2. stupeň

 • Od 30. 11. povinná prezenční výuka všech žáků 9. tříd.
 • Ostatní třídy 2. stupně od 30. 11. rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech - viz výše).
 • Třídy 2. stupně, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. podrobnosti k distančnímu vzdělávání v samostatném článku.
 • Prezenční výuka probíhá podle rozvrhů platných před uzavřením školy s dílčími úpravami. 
   

Autor: Karel Folber