Návrat žáků k prezenční výuce

Návrat žáků k prezenční výuce

12.11.2020

V tomto článku najdete průběžně aktualizované údaje týkající se návratu k prezenční výuce.

Rodičům děkujeme za dosavadní podporu při domácím vzdělávání dětí.

 • Od 18. 11. prezenční výuka (ve škole) 1. a 2. tříd
 • Od 30. 11. prezenční výuka celého 1. stupně a 9. tříd
 • 30. 11. - 4. 12., 14. 12. - 18. 12. prezenční výuka 6. B, 7. B, 8. B
 • 7. 12 - 11. 12., 21. a 22. 12. prezenční výuka 6. A, 7. A, 8. A
 • Podrobnosti týkající se distanční výuky nadále aktualizujeme v samostatném článku.

Společné informace

 • Platí povinnost nošení roušek (žáci budou vybaveni dvěma rouškami a sáčkem na jejich odkládání)
  • Z platného nařízení: Žáci mají mít podle platného nařízení ochranné prostředky dýchacích cest (nosu a úst) jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
   Na podzim jsme ve věci nošení štítu vznesli dotaz na zdejší hygienickou stanici, která nám odpověděla: "Podle vyjádření Státního zdravotního ústavu není použití štítu dostatečnou ochranou. Nejedná se o zakrytí nosu a úst. Šíření kapének při použití štítu není dle studií dostatečně omezeno. " http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-rousky
 • Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu s menšími omezeními:
  • Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu.
  • Tělesná výchova se omezí na venkovní aktivity. Počítejte, prosím, s tím, že s žáky budeme v případě příznivého počasí chodit na procházky a vybavte je odpovídajícím oblečením. Teplejší oblečení se bude se hodit i z toho důvodu, že budeme v souladu s platným doporučením více větrat.
 • Školní jídelna je v provozu
 • V případě absence nelze počítat s distanční výukou v režimu, na jaký jste byli dosud zvyklí. Bude-li Vaše dítě v období od 18. 11. (3. - 9. ročník od 30. 11.) chybět, je třeba postupovat standardním způsobem (dohodnout se např. s třídním učitelem na předání úkolů apod.). Upozorňujeme však, že dlouhodobá absence žáka může mít za následek nedostatek podkladů pro hodnocení žáka.
 • 26. 11. pořádáme on-line třídní schůzky, podrobnosti naleznete zde.
 • Třídní učitelky žáků 1. stupně budou rodiče kontaktovat s žádostí o poskytnutí informace, zda děti budou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020 (pdf)

Informace k provozu škol od 25. 11. a 30. 11. 2020 (pdf)

1. stupeň

 • 1. a 2. ročník prezenční výuka od 18. 11., ostatní třídy 1. stupně od 30. 11.
 • V zájmu zamezení setkávání žáků z více tříd jsme se rozhodli příchod žáků do školy a následný přesun doi třídy zorganizovat takto:
  • Žáci I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A: příchod do školy v 7:40 - 7:50
  • Žáci I. B, II. B, III. B, IV. B, V: B, V. C: příchod do školy v 7:50 - 8:00
 • Výuka probíhá podle standardního rozvrhu s drobnými úpravami.
 • Školní družina
  • je v provozu bez ranní družiny, odpolední provoz ŠD do 16 hodin.
  • ŠD je v provozu pouze pro žáky 1. - 4. tříd.
  • Z personálních důvodů je každé oddělení ŠD tvořeno žáky celého ročníku. 
  • Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení ŠD:
   • 1. ročník: Omáčkovna
   • 2. ročník: hlavní buoova
   • 3. ročník: park
   • 4. ročník: hlavní budova
  • Žáci se budou do školní jídelny přesouvat společně s vychovatelkou školní družiny, a to i žáci, kteří ŠD nenavštěvují.
  • Výše uvedené rozdělení a umístění jednotlivých oddělení je provizorní a věříme, že se budeme moci od ledna vrátit k normálnímu režimu. Současně však chceme oznámit, že nadále ve spolupráci s naším zřizovatelem usilujeme o získání samostatných prostor, které budou sloužit jenom školní družině. V tuto chvíli to vypadá, že je vše na dobré cestě a velká část žáků oddělení ŠD z hlavní budovy a Omáčkovny bude umístěna v nově zadaptovaných prostorách nad sportovní halou. Ty teď procházejí stavebními úpravami, které realizuje zřizovatel, po nich by měly sloužit nám a 2. ZŠ.

2. stupeň

 • Od 30. 11. povinná prezenční výuka všech žáků 9. tříd.
 • Ostatní třídy 2. stupně od 30. 11. rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech - viz výše).
 • Třídy 2. stupně, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. podrobnosti k distančnímu vzdělávání v samostatném článku.
 • Prezenční výuka probíhá podle rozvrhů platných před uzavřením školy s dílčími úpravami. 
   

Autor: Karel Folber