Třídní schůzky

18.11.2020

Třídní schůzky jsme se rozhodli vzhledem k trvajícím epidemiologickým opatřením organizovat formou videokonferencí prostřednictvím platformy MS Teams.
n9iz5tee11_____MS_Teams

Třídní schůzky se uskuteční 26. 11. od 10 a 15 hodin, čas, kdy se připojíte, si můžete zvolit sami. V 1. a 2. třídě, které se od 18. 11. vrátily k prezenční výuce, pouze od 15 hodin. Z důvodu konání on-line třídních schůzek a individuálních konzultací ve čtvrtek 26. 11. nebudou probíhat on-line videohodiny v jednotlivých předmětech.

Uvědomujeme si, že osobní kontakt je těžko nahraditelný, přesto věříme, že se nám podaří i touto cestou zprostředkovat Vám nezbytné informace týkající se vzdělávání Vašich dětí.

Pro účast na třídní schůzce postupujte, prosím, takto:

  1. Přihlaste se pod účtem Vašeho dítěte (nebo s ním) do aplikace MS Teams.
  2. Přihlásit se do videokonference můžete i dříve a vyzkoušet si tak funkčnost Vaší aplikace, nastavení zvuku, kamery apod.
  3. Pokud máte nějaké dotazy, můžete je zaslat předem, bude-li to v silách třídního učitele, zodpoví je v diskuzním bloku na konci setkání.
    Při společné videokonferenci nebudou sdělovány známky jednotlivých žáků a další osobní informace, pro tyto účely mají učitelé vyhrazený čas pro individuální konzultace 26. 11. od 10:30 do 12:00 a od 15:30 do 17:00, kdy je můžete kontaktovat (1. a 2. ročník jen odpolední čas).
  4. Jak na individuální hovor Vám učitelé vysvětlí při společné schůzce, ale postupovat můžete například přes záložku Hovory nebo zahájit videohovor/zvukový hovor v chatu:
  5. Předpokládáme, že Vaše děti již mají s aplikací zkušenosti a jistě Vám s ní v případě potřeby mohou pomoci.
  6. Závěrem znovu připomínám - třídní schůzky se konají prostřednictvím videokonference, do školy nechoďte.

Jak s off-line rodiči/žáky?

Rodiče, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou třídních schůzek zúčastnit (nemají přístup k internetu, odpovídající zařízení, jsou pracovně zaneprázdněni) mohou svého třídního učitele, případně další vyučující, kontaktovat a sjednat si schůzku ve škole nebo náhradní termín videokonference. 

Autor: Karel Folber