Termíny jednotné přijímací zkoušky

11.03.2021

MŠMT informuje, že:

termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021.
 • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021.
 • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
 • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Organizace přijímacích zkoušek a testování

 • Pro účast žáků na závěrečné zkoušce platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů.
 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování našim žákům samozřejmě umožníme, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Každý žák dostane potvrzení, které bude dokladem o provedení testu
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
 • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.
 • Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu stanovuje tento materiál (strana 2 a 3), kde najdete také termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

Více informací v souhrnném článku, ve kterém se věnujeme návratu žáků k prezenční výuce

Autor: Karel Folber