Karanténa I. B

Karanténa I. B

11.09.2020

DŮLEŽITÉ! Přečtěte si informace týkající se návratu po karanténě k běžné školní docházce třídy I. B.

Aktualizováno 11. 9. 2020

V souladu s rozhodnutím KHS žáci I. B mohou od pondělí 14. 9. 2020 pokračovat v běžné školní docházce v případě jejich druhého negativního testu PCR na COVID-19. Prosíme rodiče, aby tuto skutečnost potvrdili vyplněním prohlášení, které žáci odevzdají při nástupu do školy. Tiskopis prohlášení si můžete stáhnout z našeho webu, případně podle tohoto vzoru stačí prohlášení napsat rukou na papír a stvrdit podpisem. Prohlášení je k vyzvednutí také na vrátnici školy a v prostorách Omáčkovny.

Prohlášení (doc), Prohlášení (pdf)

 


Dřívější informace

V období ode dne 3.9.2020 do 10.09.2020 a negativního testu PCR na COVID-19 platí mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie, a to: 

  • vyloučení ze školní docházky všech žáků I. B, 
  • všech rodičů, případně dalších osob, které byly 1. 9. 2020 v kontaktu s rodičem žáka I. B pozitivním na COVID-19.

Třídní učitelka bude kontaktovat rodiče a dohodne s nimi další postup ve věci vzdělávání.

Všechny osoby ve škole žádáme o důsledné dodržování hygienických zásad v areálu školy a sledování pokynů hygienické stanice, která občany při trasování COVID-19 informuje. V tuto chvíli nemáme informace o pozitivním testu kohokoliv z naší školy.

Doplňující informace

Od čtvrtka 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách po celé republice. Plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách se netýká přímo výuky ve třídách. To znamená, že roušky budou žáci nosit na chodbách, v podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód.

RODIČE

  • Prosíme rodiče, aby do školy vstupovali jen výjimečně, schůzku s učitelem je nutné dohodnout si předem telefonicky nebo e-mailem.
  • Obracet se na učitele můžete například elektronicky. Naši pedagogové mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz.  Přehled zaměstnanců najdete zde
  • Žádáme rodiče, aby vybavili každého žáka dvěma rouškami a sáčkem na odkládání roušek.

ŽÁCI

  • Od pondělí 7. 9. 2020 výuka probíhá v kmenových učebnách - žáci se stěhují do jiných tříd pouze ve výjimečných případech (dělení na skupiny např. cizích jazyků).

ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • S platností od 8. září 2020 jsme provozní dobu školní družiny upravili tak, aby oddělení ŠD byla tvořena žáky předem daných tříd. Při takto zajištěné organizaci je provozní doba odpolední družiny následující:
    • pondělí - pátek 11:35 - 16:00 (v krajním případě lze v odděleních fungujících v hlavní budově školy a v Omáčkovně dítě ponechat do 16:30, ovšem v tomto případě již bohužel po 16. hodině dochází ke spojování oddělení)

Autor: Karel Folber