Informace k uzavření školy

Informace k uzavření školy

10.03.2020

Vážení rodiče. Bezpečnostní rada státu rozhodla o uzavření škol v České republice.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 
Karel Folber, ředitel školy
 
DŮLEŽITÉ - NEJDE O PRÁZDNINY, ČTĚTE VÍCE
 
Doplňující informace pro rodiče (TÉMA: OŠETŘOVNÉ)
V souvislosti s uzavřením škol by Vás mohlo zajímat, že rodiče mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.
Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. (stránky České správy sociálního zabezpečení)

Tiskopis je k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf
Podrobnější informace na https://www.cssz.cz/…/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Tiskopisy máme připravené v kanceláři školy.

Žádost o ošetřovné

Autor: Karel Folber