Informace k domácí výuce

11.03.2020

Osobní přítomnost žáků ve škole je vyloučena, to však neznamená, že žáci mají prázdniny. Naopak.

Škola jako organizace nadále funguje a učitelé jsou připraveni poskytovat co nejlepší servis i za těchto nestandardních podmínek. Nabízet tipy k samostudiu, posílat zadání samostatné práce, případně ji vyhodnocovat, motivovat žáky k vypracovávání projektů, prezentací, prostě v širším slova smyslu komunikovat s žáky a rodiči. Samozřejmě práce z domova je pro žáky velice náročná a klade zvýšené nároky také na rodiče.
 
Holky, kluci,
měli byste si uvědomit, že o prázdniny ani zdaleka nejde a po znovuotevření školy budou učitelé kalkulovat s tím, že žáci nezaháleli. 
 
Důležité úkoly pro všechny žáky:
 • Ten první zdánlivě se školou nesouvisí, ale přesto: snažte se dodržovat pracovní režim, nespat do oběda :-), hlavně si však najít každý den odpovídající čas na úkoly, aby nedošlo ke konci karantény k jejich nahromadění. Prostě se úkolům věnujte každý den.
 • Udržujte prostřednictvím moderních technologií kontakt se spolužáky, mohou vám některé povinnosti připomenout.
 • Mluvte o úkolech se svými rodiči, třeba vám pomohou a sami budou rádi, že mají přehled o vašich aktivitách.
 • Budete mít spoustu volného času. Alespoň se to tak může zdát. Ale: Nebudete-li si s nějakými úkoly vědět rady, snažte se věci přijít na kloub. Pomoci vám může třeba internet, učebnice, pracovní sešit, možná chat s kamarádem. To je rozhodně lepší, než úkol opsat od kamaráda.
 • Sledujte oficiální školní komunikační kanály, hlavně náš web a školní Facebook.
 • Úkoly máte v Bakalářích. Od 5. třídy je třeba, abyste se každý den přihlásili také do prostředí Office 365 (portal.office.com).
 • Buďte v kontaktu se svými učiteli. Když si s něčím nebudete vědět rady, napište jim třeba e-mail.
 • Přijde nám, že se vám otevírá ideální možnost k četbě, kterou jste z nějakých důvodů možná odkládali. Rakovnická knihovna zatím funguje, možná máte i ve vlastní knihovničce zajímavé knížky.
 • Hlavně procvičujte to, co už umíte. Může se stát, že novému učivo nebudete z učebnice rozumět, ale opakování toho staršího má velký smysl.
 • Vaši učitelé jsou vám k dispozici od úterý do pátku mezi 9:00 a 14:00, aby vám vzdáleným způsobem pomohli. V této době vám odpoví na e-mail, případně si s nimi můžete chatovat, případně vést videohovor.
Důležité úkoly pro žáky 5. - 9. tříd:
 • Využívejte pravidelně základní komunikační kanály školy (viz výše).
 • Kontrolujte, zda nepřibyly nové informace v systému Bakaláři. Přihlášení do Bakalářů je možné z úvodní stránky našeho webu www.1zsrako.cz.
 • Pravidelně kontrolujte svoji školní e-mailovou schránku, případně další aplikace v rámci Office 365. Přihlášení na portal.office.com. 
 • Vaši učitelé vás přihlásili do Microsoft Teams. Kontrolujte i tuto službu, bude pro vás klíčová.
 • Učitelé jsou na e-mailu. Zkuste jim napsat, pokud si s něčím opravdu nebudete vědět rady. E-mail má tvar jmeno.prijmeni@1zsrako.cz
 • Deváťáci (a vlastně i páťáci): Máte před přijímacími zkouškami a tuto informaci snad není třeba dále komentovat... :-)
Důležité pro rodiče:
 • Nepanikařte. Naši učitelé jsou profesionálové a případný skluz v látce zvládnou dohnat, ale pokud nám pomůžete, budeme rádi...
 • Nic nezkazíte tím, když budete s dětmi sledovat zajímavé historické, přírodovědné a jiné pořady.
 • Zajímejte se o svoje děti a kontrolujte je. Dohlédněte na to, aby Vám pravidelně dokládali, čemu se věnovali. Je třeba si uvědomit, že absence osobního kontaktu mezi učitelem a žákem výrazně omezuje možnost kontroly, poskytnutí zpětné vazby, motivace, korekce stylu práce.
 • Navštěvujte pravidelně systém Bakaláři. Kromě informací obecného charakteru v nich najdete zadání domácích úkolů a další pokyny pro Vaše děti.
 • Pokud jste zvyklí být s učiteli v kontaktu přes e-mail, není důvod s tím přestat. Všichni učitelé mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz. Pokud si s něčím nebudete vědět rady Vy nebo Vaše děti, napište třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu.
 • Sledujte pravidelně hlavní informační zdroje školy, kterými jsou internetové stránky školy, již zmínění Bakaláři a Facebook školy.
 • Rodiče mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tiskopis Vám rádi vystavíme.
 • Pokud byste si potřebovali vyzvednout učebnice, pracovní sešity, případně jiné materiály, které nechaly Vaše děti ve škole, například v lavicích, kontaktujte elektronicky svého učitele, případně napište e-mail na 1zsrako@1zsrako.cz. Věci Vám připravíme a na vrátnici předáme.
 • Pokud potřebují Vaše děti předat učitelům nějaké písemnosti, můžete je vhodit před vrátnicí do krabice.
 • Dnes 11. 3. 2020 nevíme, do kdy bude škola uzavřena. Přestože se již objevily určité informace, je třeba počkat si na ověřené zprávy z oficiálních zdrojů.

Vážení rodiče, milí žáci,

věřím, že se nám bude společné úsilí dařit. V případě potřeby se obracejte na svoje vyučující, rádi vám pomohou.

Karel Folber, ředitel školy 

Autor: Karel Folber