Přehled aktivit adventních dílen

21.11.2013

Ve středu 27. listopadu pořádáme adventní dílny - zveřejnili jsme seznam aktivit a zveme i rodiče.

Jednotlivé prakticky zaměřené dílny proběhnou v budově školy, jejich vedoucími jsou naši učitelé. S výrobky žáků se můžete setkat na prodejní akci Pohoda V Brance 12. prosince 2013 a během připravovaného vánočního jarmarku poslední předprázdninový týden ve škole.

V rámci dílen sledujeme mimo jiné tyto cíle (rozvíjíme u žáků dovednosti a znalosti)

  • zpracování netradičních materiálů včetně přírodnin,
  • spolupráce žáků napříč ročníky,
  • rozvoj praktických dovedností, zručnosti,
  • zachování tradice českých Vánoc,
  • spolupráce s rodiči a dalšími partnery,
  • prevence rizikového chování,
  • estetizace školního prostředí,
  • environmentální vzdělávání a další

Přehled aktivit (pdf) - připravily M. Vorlová a B. Bayerová

Autor: Karel Folber