Den jazyků

26.09.2013

Den jazyků

25.9. proběhl na naší škole Den jazyků a úspěšně tak navázal na předchozí ročníky projektu.Žáci si připomněli, jak je důležité znát cizí jazyky, respektovat odlišnou kulturu a získat poznatky o jiných zemích.

Projektu se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. Zatímco na 1. stupni pracovaly děti v rámci své třídy, na 2. stupni si měly možnost vybrat z široké nabídky připravených aktivit různých učitelů.

Mladší žáci plnili rozmanité úkoly, zaměřené na seznámení se s jinými druhy písmen a číslic, vyhledávání států na mapě a výrobu vlaječek, přiřazení měny dané zemi, respektování jiné barvy pleti, pozdravy v cizích jazycích a pohádky evropských zemí.

Starší žáci pracovali na různých projektech - vyráběli keramické kachle s písmeny různých jazyků, porovnávali postavy zahraničních a českých pohádek,vyhledávali informace o cizokrajném ovoci a koření, procvičovali si římské číslice, hráli divadlo v anglickém jazyce, zpívali písně cizích autorů, porovnávali knížky v angličtině s jejich českým překladem, připravili si prezentace o známých osobnostech světové vědy a vařili speciality typické pro jednotlivé národy.

Den jazyků nabízel žákům řadu možností, jak se dozvědět něco nového, a každý si jistě vybral to, co ho zajímá.

Fotogalerie z celodenního projektu

Autor: Květa Emingerová