Organizace výuky ve dnech 2. - 4. 9. 2013

20.08.2013

V příspěvku najdete harmonogram výuky ve dnech 2. - 4. 9. 2013.

2. 9. 2013

1. ročník

 • 8:00 setkání v kmenových třídách s třídními učitelkami (srdečně vítáme rodiče; budova školy otevřena od 7:40)
 • 8:25 přesun prvňáčků do malé tělocvičny (doprovod zajišťují vychovatelky školní družiny)
 • 8:30 - 9:00 informativní schůzka rodičů s třídními učitelkami, konzultace (rodiče se mohou v případě zájmu zúčastnit společně s dětmi divadelního představení - viz níže)
 • 8:30 přivítání prvňáčků ředitelem školy
 • 8:35 - 9:00 pohádka v podání loutkového divadla
 • 9:00 zakončení prvního školního dne

Přípravná třída

 • 8:00 setkání v kmenové třídě s třídní učitelkou (v budově tzv. Omáčkovny, která bude otevřena od 7:40, srdečně zveme také rodiče "přípravňáčků")
 • 8:25 přesun dětí a rodičů do malé tělocvičny (doprovod zajišťuje třídní učitelka)
 • 8:30 přivítání prvňáčků ředitelem školy
 • 8:35 - 9:00 pohádka v podání loutkového divadla
 • 9:00 zakončení prvního školního dne

2. - 9. ročník

 • 8:00 setkání v kmenové třídě s třídními učiteli (budova školy otevřena od 7:40)
 • 8:05 zahájení školního roku ředitelem školy
 • 8:45 zakončení prvního školního dne

3. 9. 2013

 • 1. ročník do 10:00
 • 2. - 5. ročník do 11:35 (zahájení provozu školní družiny)
 • 6. - 9. ročník do 12:30

4. 9. 2013

 • do 2. vyučovací hodiny program v jednotlivých třídách zajišťují třídní učitelé, od 3. vyučovací hodiny výuka dle rozvrhu pro rok 2013/2014

Autor: Karel Folber