Testování SCIO

03.11.2023

Na žáky devátých tříd čeká v brzké době testování SCIO.

3w848nis2z_____scio

Účast v projektu Národního testování nám dlouhodobě umožňuje ověřit si aktuální znalosti jednotlivých žáků. Navíc získáváme celorepublikové srovnání s ostatními zapojenými školami. Žáci si mohou ověřit svůj studijní potenciál. Díky pravidelnému zapojení do projektu získává navíc škola informace o relativním posunu žáků ti pravidelně absolvují testy také na konci 5. třídy).

Žáci absolvují testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. 

  • Informace jsou užitečné pro sledování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků a jako podklad pro případnou úpravu výuky.
  • Testy jsou vyvíjeny podle aktuální podoby Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  • Při vývoji jsou respektovány trendy ve vzdělávání a Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání navržených podle ČŠI.
  • Žáci získají zkušenost s testováním, které v budoucnu uplatní například při přijímacích zkouškách na střední školy.

Více informací v přiloženém harmonogramu.

Žákům doporučujeme, aby se seznámili s instrukcemi.

Autor: Karel Folber