Třídní schůzky

03.11.2022

Třídní schůzky pro rodiče našich žáků se konají ve čtvrtek 10. listopadu 2022.

i4e8e3o24z_____Schůzky

Na 1. stupni od 15:30, na 2. stupni od 16 hodin. Od 16:45 se konají schůzky s rodiči vycházejících žáků.

Rodiče se mohou po škole orientovat podle informačních cedulí, které jsou u hlavního schodiště.

Společná část třídních schůzek se koná v kmenové učebně (umístění tříd). Poté mohou rodiče navštívit učitele za účelem individuálních konzultací. Přehled všech pedagogů najdete v samostatné rubrice.

Potřebujete-li si sjednat s vyučujícím náhradní termín schůzky, obraťte se na něj například emailem, všichni učitelé mají adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz.  Kontaktovat můžete také vedení školy:

Autor: Karel Folber