U gymnázia opatrně

31.08.2022

Apelujeme na všechny, aby byli opatrní při pohybu kolem gymnázia a nové knihovny.

ofafjg08j4_____Oprava_gymnázium

Rekonstrukce povrchů parteru okolo gymnázia a knihovny je v plném proudu. V předstihu se podařilo zprůjezdnit hlavní komunikaci směrem k výjezdu. Nadále není v provozu spojka, která zajišťuje opuštění vozidel z ulice Martinovského. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že není možné zajíždět s dětmi až před budovu Staré pošty (patří k 2. ZŠ).

Celá stavba jeoplocena, aby bylo zabráněno vstupu chodců do staveniště. Na staveniště je vstup zakázán, používejte bezpečné trasy mimo něj.

Přeji klidný a bezpečný nový školní rok

Autor: Karel Folber