Testování na covid-19

18.11.2021

AKTUALIZOVÁNO: Od 22. listopadu se žáci a zaměstnanci testují na covid-19.

vpjyxeg91s_____Covid 19 Prevention Flyer10241024_1

  • Screeningové testování proběhne na všech základních a středních školách a konzervatořích po celé ČR.
  • Testování bude probíhat od 22. listopadu každé pondělí, v tuto chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu.
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
  • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
  • Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
    • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).

Informace pro školy s účinností od 22. listopadu 2021

Informace vychází z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které schválila vláda dne 18. 11. 2021.

Autor: Karel Folber