Třídní schůzky 11. 11. on-line

08.11.2021

Důležité: Třídní schůzky se uskuteční distanční formou.

Zveme rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční formou on-line videokonference ve čtvrtek 11. 11. od 15:30 (na 2. stupni od 16:00).

Pro účast na třídní schůzce postupujte, prosím, podle následujících bodů (pokud byste měli s čímkoliv problém, kontaktujte třídní učitele). Třídní učitelé osloví rodiče také e-mailem.

  1. Přihlaste se pod účtem dítěte (nebo s ním) do aplikace MS Teams.
  2. Přihlásit se do videokonference a vyzkoušet si tak funkčnost Vaší aplikace můžete i dříve, nastavení zvuku, kamery apod.
  3. Pokud máte nějaké dotazy, můžete je zaslat předem, bude-li to v silách učitelů, zodpoví je v diskuzním bloku na konci setkání.
  4. Při této společné videokonferenci nebudou učitelé sdělovat známky žáků a další osobní informace, pro tyto účely je vyhrazený čas pro individuální konzultace 11. 11. od 16:00 do 17:30 (1. stupeň) a od 16:30 do 18:00 (2. stupeň), kdy je můžete kontaktovat. Jak na individuální hovor učitelé vysvětlí při společné schůzce, ale postupovat můžete například přes záložku Hovory nebo zahájit videohovor/zvukový hovor v chatu.
  5. Děti již mají s aplikací zkušenosti a jistě s ní rodičům v případě potřeby mohou pomoci.
  6. Závěrem znovu připomínáme - třídní schůzky se konají prostřednictvím videokonference, do školy nechoďte...
  7. Máte-li jakýkoliv důvodu pro to, že se nemůžete připojit, kontaktujte svého učitele např. e-mailem nebo telefonicky, dohodnete si náhradní schůzku, videohovor v jiném termínu apod.

Autor: Karel Folber