Testování SCIO v listopadu

01.11.2021

Žáci 9. tříd se zúčastní projektu Národního testování od společnosti SCIO.

Celorepublikové srovnávací testování 9. tříd hradí žákům škola. Na všechny čekají testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Například díky testu OSP žáci zjistí, jestli výsledky odpovídají jejich studijnímu potenciálu. 
Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu.
 

Autor: Karel Folber