Ve škole částečně bez roušek

09.06.2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. 6. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6.

Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
Podobná pravidla platí také pro pedagogické pracovníky školy.
 

Autor: Karel Folber