Stavební práce

27.05.2021

Upozorňujeme na probíhající stavební práce

Po dlouhých přípravách se v červnu rozběhne oprava Omáčkovny, kterou využívá naše škola. Jsme velice rádi, že budova získá novou fasádu a věříme, že bude chloubou celé této části historického jádra města. Kromě toho opravou projde také střecha a vymění se okna. Celá akce probíhá pod patronací našeho zřizovatele, kterému tímto děkujeme.
 
Výměna oken se rozběhne až o prázdninách, celkově je však třeba počítat se zvýšeným provozem již od 1. června. Chtěli bychom tímto apelovat na žáky, rodiče a další osoby, aby se v okolí školy pohybovali nadmíru opatrně, nevstupovali na staveniště, respektovali pohyb dopravních prostředků a celkově zvýšený provoz. Nejde o první stavební akci podobného charakteru za poslední roky. Všechny předchozí proběhly zdárně. Věříme, že nejinak tomu bude i letos. Na výsledek se všichni moc těšíme.
 
Přestavba Omáčkovny není jedinou akcí tohoto druhu v naší blízkosti. Jistě neunikl vaší pozornosti čilý ruch na rohu Husova a Žižkova náměstí, kde probíhá stavba Víceúčelového studijního a společenského centra. Stavba je oplocena po celém obvodu staveniště, nicméně vzhledem k provozním důvodům se může stát, že bude část oplocení otevřena.

Prosíme tedy, abyste:

  1. v žádném případě do prostoru staveniště nevstupovali  (ani přes případně otevřený prostor oplocení),
  2. se od oplocení pohybovali v dostatečné vzdálenosti,  popřípadě používali k přístupu do školy jiné přístupové trasy (např. ulice Masná),
  3. v případě nakládky a vykládky stavebního materiálu (většinou ze strany Žižkova náměstí) nepřistupovali k dopravnímu prostředku, obešli ho v dostatečné vzdálenosti a případně dbali pokynů obsluhy stavby.
  4. Na oplocení jsou informační tabule o stavbě, v případě potřeby volejte na uvedené kontaktní údaje.
  5. Vzhledem k záboru celé plochy chodníku ze strany Žižkova námětí přejděte na druhý chodník nebo se pohybujte po komunikaci s vyšší obezřetností na silniční provoz.

Autor: Karel Folber