Kandidatura do školské rady

02.10.2020

V souvislosti s blížícím se koncem funkčního období školské rady se obracíme na zákonné zástupce žáků školy s výzvou k podání kandidatury na další tři roky,

Školská rada zasedá zpravidla dvakrát ročně, vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu, školní řád, podle školského zákona má i jiné kompetence.
 
Zájemci o práci ve školské radě se mohou přihlásit do pátku 16. 10. 2020 e-mailem na reditel@1zsrako.cz nebo osobně v kanceláři školy. Do zprávy je třeba uvést jméno a příjmení zákonného zástupce a jméno a příjmení žáka.
 
V dané souvislosti děkuji za práci ve stávající školské radě paní Kateřině Bláhové a paní Aleně Holé, stejně tak členům za zřizovatele - Mgr. Zdeňce Jirkové a Mgr. Miroslavu Plincnerovi a členům zvoleným pedagogickými pracovníky školy Mgr. Mileně Mouchové a Mgr. Marcele Skučkové.

Autor: Karel Folber