Změna provozní doby ŠD

07.09.2020

S platností od 8. září 2020 jsme provozní dobu školní družiny upravili tak, aby oddělení ŠD byla tvořena žáky předem daných tříd. Při takto zajištěné organizaci je provozní doba odpolední družiny následující:

pondělí - pátek 11:35 - 16:00 (v krajním případě lze v odděleních fungujících v hlavní budově školy a v Omáčkovně dítě ponechat do 16:30, ovšem v tomto případě již bohužel po 16. hodině dochází ke spojování oddělení)

Rubrika Školní družina

Autor: Karel Folber